BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. lezen over het jaarverslag 2020, de voorgenomen maatregelen bij L&C (Muziekschool), de lancering van Verwonder om de Hoek en BplusC-workshops in de wijken.

De les- en bibliotheeklocaties zijn weer open!

De heropening van onze les- en bibliotheeklocaties was extra feestelijk door de grote bossen vrolijke gerbera's in de BplusC-kleuren. De lockdownperiode is benut om ervoor te zorgen dat alle locaties er bij de heropening weer tiptop uitzien. Op verschillende locaties is de indeling verbeterd (zie bijvoorbeeld de duidelijke plattegrond van bibliotheek Nieuwstraat), is er geschilderd, opgefrist en vloerbedekking vervangen en in Leiderdorp zijn we terug op onze prachtige vernieuwde locatie in de Sterrentuin. Wat een feest om iedereen weer te mogen verwelkomen in onze locaties!

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

BplusC jaarverslag 2020

Met trots presenteren we het jaarverslag 2020: 'Inhoudelijke vernieuwing, ook in tijden van corona'.

Wie: Willem van Moort | Status: Afgerond

Lancering platform Verwonder om de Hoek

Op woensdag 19 mei is het platform Verwonder om de Hoek officieel gelanceerd! BplusC is een van de vaste partners van Verwonder om de Hoek in Leiden. Neem via de feestelijke livestream op YouTube een kijkje bij verschillende partners en aanbieders.

Wie: Heleen Neerhoff | Status: Afgerond

BplusC in de wijken

In samenwerking met SOL is BplusC op zes plekken in de wijken begonnen met workshops en clubs.

Video - Zingen en zo
Video - Wereldritmes

Wie: Willem van Moort/Helene van t Hoen | Status: Lopend

Klantreis BplusC-ProBiblio

Naar aanleiding van de klantreis zijn er displaytafels in de Nieuwstraat gekomen, waarop boeken met een bepaald thema worden uitgelicht. Hiervoor zijn posters beschikbaar en suggesties om het zoeken in de collectie te vergemakkelijken. Alle collega's van de Klantenservice die in de Nieuwstraat werken, hebben een training gevolgd met handvatten hoe deze tafels te vullen. Nu we weer open zijn, is het zaak om te zorgen dat de tafels steeds bijgevuld worden. Je ziet in ieder geval dat onze klanten ze weten te vinden. Aan het einde van de dag zijn ze praktisch leeg! Het streven is om op alle locaties met deze displaytafels te gaan werken. Het Kringloopwarenhuis gaat op termijn hiervoor meubels ombouwen, zodat deze voor dit doel geschikt worden gemaakt.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Afgerond

IDO - Coronaspreekuur

Het inloop-coronaspreekuur dat hulp biedt bij het maken van een vaccinatieafspraak in alle BplusC bibliotheeklocaties heeft veel aandacht gekregen in de lokale media en BplusC heeft hiermee zelfs het landelijke nieuws gehaald. Het spreekuur wordt goed bezocht en krijgt steeds meer bekendheid onder de - soms lastig te bereiken - doelgroep.

Wie: Hélène Neerhoff/Saskia ten Houten | Status: Lopend

Maatregelen L&C - Muziekschool

De gemeente Leiden is niet tevreden over de wijze waarop BplusC de afgelopen periode invulling heeft gegeven aan de UVOK 2019-2021 en is van mening dat de subsidie onvoldoende terecht komt bij de focusgroepen, samenspel en de wijken. Kort samengevat is de kritiek dat de vernieuwing van, m.n. ons muziekaanbod niet snel genoeg gaat. Daarom is het nodig maatregelen te treffen t.a.v. de BplusC Muziekschool en het aanbod.
De maatregelen doen recht aan onze missie en onze opdracht uit de UVOK 2019-2021. Met de maatregelen bereiden we ons voor op de verwachte opdracht voor de periode vanaf 1-1-2022 en de aangekondigde extra bezuinigingsopdracht (zie ‘Startnotitie Bibliotheek Cultuureducatie Cultuurparticipatie’).

Doelstelling maatregelen

Een toekomstbestendige BplusC Muziekschool met de focus op samenspel, wijken en focusgroepen, ondersteund met individuele aandacht waar nodig.

Samengevat:

- Implementatie lesmethodiek ‘Kunstig Competent’ als basis voor de gewenste lesvorm(en)
- Subsidie komt ten goede aan focusgroepen, aanbod in de wijken en samenspel
- Overig aanbod, bv. individuele lessen aan volwassenen, wordt alleen (docent)kostendekkend aangeboden
We bereiken deze doelstelling door de erkende lesmethodiek ‘Kunstig Competent’ te implementeren als basis voor de gewenste lesvorm en er met ons gedifferentieerde prijsbeleid voor te zorgen dat de subsidie aan de juiste doelgroepen en activiteiten wordt besteed. Lessen en activiteiten voor de focusgroepen, samenspel en in de wijken worden goedkoper en soms zelfs gratis aangeboden. Individuele lessen worden duurder en zeker voor volwassenen minimaal (docent)kostendekkend aangeboden.

Naast voortzetting van de tariefdifferentiatie is het ook nodig de kostprijs van het niet-gesubsidieerde aanbod zo laag mogelijk te houden. Daarom passen we de vaste verhouding tussen lesuren en lesgerelateerde uren (indirecte en projecturen) aan en differentiëren we ook hier per lesvorm, waarbij voor groepslessen meer en voor individuele lessen minder voorbereidingstijd beschikbaar is. In overleg met Helene van 't Hoen en de coördinatoren is een voorstel hiervoor tot stand gekomen dat ter instemming aan de OR is voorgelegd.

Wat verandert er dan precies?

Huidige regeling

Iedere docent krijgt een vast aantal indirecte uren en projecturen. Dit aantal is in een vaste verhouding gebaseerd op het aantal directe uren (lesuren). Tot op heden heeft BplusC geen of weinig afspraken gemaakt over de invulling van de projecturen binnen de normjaartaak. Met ingang van lesseizoen 2021-2022 zullen hierover met alle docenten afspraken worden gemaakt.

Nieuwe regeling

In de voorgestelde nieuwe regeling wordt de vaste koppeling tussen directe uren en projecturen losgelaten. Iedere docent krijgt dan een vast aantal indirecte uren, gebaseerd op het aantal directe uren (lesuren) en de groepsgrootte van de les. Jaarlijks maken we een plan welke taken in projecturen worden uitgevoerd en maken we individuele afspraken met docenten over wie welke taken gaat oppakken.

De voordelen van de nieuwe regeling zijn dat:

- docenten meer indirecte uren krijgen voor de voorbereiding van (grote) groepslessen

- de projecturen gerichter ingezet kunnen worden voor de speerpunten van BplusC

- er meer ruimte ontstaat om in te spelen op individuele wensen van docenten of actuele ontwikkelingen

We zetten vanaf lesseizoen 2021-2022 in op een combinatie van ontwikkelen van nieuwe (hybride) lesvormen en differentiatie in voorbereidingstijd en tarieven.

Deze combinatie van maatregelen zal op termijn financieel voordeel opleveren:

- individuele lessen en lessen aan volwassenen worden kostendekkend aangeboden en leggen niet langer beslag op subsidie

- nieuwe (hybride) lesvormen kunnen per leerling goedkoper worden aangeboden en zijn aantrekkelijk voor nieuwe doelgroep leerlingen

- nieuwe (hybride) lesvormen leveren BplusC bovendien meer op doordat we vooral inzetten op groepslessen

- en we creëren binnen het bestaande budget aan projecturen ruimte voor activiteiten waarmee we meer inkomsten (eigen inkomsten en subsidie) genereren.

Ter illustratie: het gaat om meer dan 3.000 projecturen per jaar. We benutten een deel van deze uren om waar nodig docenten (bij) te scholen en voor te bereiden op alle ontwikkelingen.

Wie: Willem van Moort/Helene van t Hoen | Status: Lopend

Projectteam - 1,5 meter

De meest recente richtlijnen m.b.t. de coronamaatregelen zijn verwerkt in de BplusC coronaprotocollen. Deze zijn te vinden via Teams of via de website. Goed om - na de lange lockdown - weer even door te lezen en je op de hoogte te stellen hoe het ook weer precies zit!

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Uitstel certificering Taalhuis

De versoepelingen van de coronamaatregelen kwamen niet op tijd om de geplande audit op 17 mei jl. door te kunnen laten gaan. De audit van het Taalhuis wordt verplaatst naar september 2021.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend

ICT - Citrix-omgeving

De afgelopen weken is de afdeling ICT bezig geweest om alle werkplekken en achterliggende systemen om te zetten van Citrix naar Office 365. Nu alles over is, kunnen we afscheid gaan nemen van Citrix. Dit betekent dat vanaf 1 juni men niet meer gebruik kan maken van de Citrix-omgeving.

Hiervan zouden jullie geen effecten moeten ervaren, aangezien er al geen gebruik meer gemaakt wordt van Citrix door medewerkers.

Als je vanaf een pc thuis gebruikmaakte van Citrix kun je daar ook voortaan gebruikmaken van Office 365, net als binnen BplusC via www.Office.com. De Citrix-receiver kun je daarom ook verwijderen van je thuiscomputer(s).

Mochten er nog vragen zijn, kun je natuurlijk contact opnemen met ICT.

Wie: Cindy IJdo | Status: Afgerond

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC-beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in juni 2021 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen.

Wie: Linda Capel | Status: Doorlopend

BplusC in het nieuws

Interview prinses Laurentien over het belang van bibliotheken
Openluchttentoonstelling Beelden in Leiden: Kunstenares Vibeke Mascini heeft de Frans de Witprijs gewonnen, met haar expositie die te zien is in de binnentuin van bibliotheek Nieuwstraat


Wie: Cindy IJdo | Status: lopend