BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over het 12,5-jarig jubileum van BplusC, het onderwijsaanbod en de overgang naar opslag in de cloud.

Personeelsbijeenkomsten juni 2020

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen onze geplande personeelsbijeenkomsten op 8 en 11 juni a.s. doorgaan. De uitnodiging is onlangs verstuurd. We kunnen max. 30 personen per bijeenkomst toelaten, dus meld je snel aan.
Nicole Testroote van Miles Research zal de resultaten van het Medewerker Onderzoek presenteren.
Op voorwaarde dat Nicole hiermee instemt, zullen we de presentatie filmen, zodat medewerkers, die niet in de zaal aanwezig kunnen zijn, de presentatie op een later moment kunnen bekijken.
Naast de uitkomsten van het Medewerker Onderzoek (MO) 2020 staat de huisvesting van BplusC in het centrum van Leiden op de agenda.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

BplusC 12,5 jaar

Op 1 juli a.s. bestaat BplusC 12,5 jaar. Na de feestelijkheden rond ons 10-jarig jubileum met alle Leidenaren, was het de bedoeling om ons 12,5-jarig bestaan te vieren met alle medewerkers. In deze coronatijden zit een feest er helaas niet in, maar we vergeten het zeker niet. Zodra het weer mogelijk is, gaan we alsnog een mooi feestje vieren met z'n allen!

Wie: Willem van Moort Status: lopend

ProBiblio Klantreis

In samenwerking met ProBiblio hebben we een klantreis (customer journey) in kaart gebracht. Een klantreis is een tool die inzicht geeft in de ervaringen van gebruikers van de bibliotheek. Als onderwerp voor onze klantreis hebben we gekozen voor het zoeken en vinden van materialen in de bibliotheek op de Nieuwstraat. In april zijn de eindresultaten van de klantreis aan BplusC gepresenteerd. Hieronder treffen jullie de eindpresentatie van de resultaten aan. Met deze eindrapportage in de hand gaan we aan de slag met het verbeteren van processen met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Veel zaken kunnen we relatief makkelijk aanpakken, maar sommige zaken vragen om meer werk. Ook kunnen we de bevindingen/suggesties toepassen in onze andere locaties en direct al bij de verhuizing naar de Sterrentuin.

ProBiblio gaat ook meedenken over de vervolgstappen en hoe deze te implementeren bij de klantenservice. Je collectie anders presenteren vraagt ook om een andere manier van werken.
Dit moet dan nu ook nog gecombineerd worden met de voorwaarde van 1,5 meter afstand.

Klantreis | Plattegrond | Eindpresentatie

Wie: Lara Bleijerveld Status: lopend

Onderwijsaanbod op de BplusC website

Met ingang van het nieuwe lesseizoen 2020-2021 is het voor scholen, kinderdagverblijven en andere onderwijsinstellingen mogelijk om hun aanvragen te doen via de BplusC website. Alle betrokken instellingen zijn onlangs per brief geïnformeerd dat zij hun account kunnen activeren. Het aanbod voor lesseizoen 2020-2021 staat vanaf 2 juni a.s. online.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend

Afscheid collega's KS/L&C

De afgelopen en komende periode nemen we afscheid van een aantal collega's bij de Klantenservice en Lessen & Cursussen. Joke Koetsier is eind maart jl. met pensioen gegaan. Hannie Verspaget heeft op 27 mei jl. haar laatste werkdag gehad voor haar pensioen en Nico Zinke heeft laten weten met zijn gezin terug te gaan naar Drenthe en BplusC met ingang van 1 juli a.s. te gaan verlaten. Officieel is 24-6 a.s. de pensioendatum van Wim de Ru, maar hij zal het lesseizoen afmaken tot aan de zomervakantie. Susanne Kempen heeft na een dienstverband van 38 jaar haar laatste cursussen Italiaans al afgerond. Gelet op de coronamaatregelen is het op dit moment lastig om een afscheidsfeestje voor hen te organiseren, maar we zijn/gaan met alle betrokkenen in gesprek hoe we dit op een later moment alsnog kunnen vieren. Joke Koetsier heeft ons laten weten hiervan af te zien, aangezien ze – tegen de tijd dat een feestje weer kan – al zolang weg is en inmiddels ook afstand van het werk heeft genomen. We respecteren haar besluit en zorgen uiteraard wel voor een passend afscheidscadeau.

Wie: Lara Bleijerveld/Willem van Moort Status: lopend

ICT - opslag data in de cloud

Bij BplusC zijn we gewend onze data op te slaan op de H://schijf (persoonlijke data) en de I://schijf (gedeelde data). Binnenkort zal hier verandering in komen en gaan we onze data opslaan in de cloud. In plaats van de H:// en de I://schijf zullen we gebruik gaan maken van resp. OneDrive en Sharepoint van Microsoft (Office 365).

Hiervoor zijn een aantal redenen. Bijvoorbeeld dat informatie in de cloud makkelijker bereikbaar is. De toegang is nl. onafhankelijk van tijd, plaats en welke apparatuur je gebruikt. Maar data in de cloud kan ook makkelijker gedeeld worden, meerdere mensen kunnen tegelijkertijd in hetzelfde bestand werken, waardoor er nog maar een versie van een bestand bestaat. Tenslotte is opslag in de cloud voor BplusC aanzienlijk goedkoper.

De overstap naar opslag in de cloud zal deze zomer worden gemaakt en betekent dat iedereen zal moeten wennen aan een nieuwe manier om je data op te zoeken en op te slaan, maar dat zal ruimschoots opwegen tegen de eerder genoemde voordelen van werken in de cloud. Bij afdeling ICT wordt gewerkt aan een duidelijke handleiding voor het werken met data in de cCloud. Deze handleiding zal door een testpanel – een aantal mensen van iedere afdeling – worden uitgeprobeerd en waar nodig verbeterd. Zodra het mt en afdeling ICT er vertrouwen in hebben dat we op een verantwoorde wijze de overstap kunnen maken, zal een datum worden gepland voor het overzetten van de datum. Het streven is dit uiterlijk op 1 augustus a.s. te laten plaatsvinden.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC . In deze BplusCetera een overzicht van wat er in juni 2020 op het programma stond. Ten gevolge van de coronamaatregelen vervallen alle activiteiten t/m 30 juni a.s.

Wie: Linda Capel Status: lopend

BplusC in het nieuws

Een prachtige video van enkele leerlingen van de dansafdeling, naar een choreografie van Kirsten Mieog:

 

Veel aandacht voor de gedichten van de Stadsdichter op de ramen van de Nieuwstraat, div. foto's en artikelen.
Leids Dagblad | Indebuurt | Leidse Glibber 


Einde aan de Vakantiepas voor Leidse kinderen. Lees hier verder...

Wie: Cindy IJdo Status: lopend