BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over vernieuwing, verbouwing en verhuizing binnen diverse locaties (Nieuwstraat, Leiderdorp, Oude Vest, Het Leidse Volkshuis) en het afscheid van Marij Schols (hoofd Klantenservice).

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.       

Inspiratiedag Gemeente Leiden-BplusC

Op woensdag 24 april jl. hebben vertegenwoordigers van de gemeente Leiden (wethouder Van Delft, beleidsambtenaren) en BplusC (mt, rvt) tijdens een inspiratiedag een aantal locaties van BplusC bezocht en met elkaar gediscussieerd over de uitdagingen en knelpunten voor de komende jaren. Het was een heel nuttige dag en heeft geleid tot meer begrip en inzicht over en weer, waarbij het vooral belangrijk was dat de wethouder en beleidsambtenaren van de gemeente echt zelf een beeld hebben kunnen vormen van de verschillende BplusC-locaties. De dag werd afgesloten met een workshop Design Thinking.

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond                                           

Bibliotheekvernieuwing Top 5

 1. Jeugdhoek Nieuwstraat
  We maken van de jeugdhoek een uitnodigende en prikkelende plek voor de doelgroep.
 2. Presentatie BplusC breed 
  We creëren een manier om onze collectie, lessen en evenementen op een in het oog springende manier 'in de etalage' te plaatsen.
 3. Presentatie nieuwe boeken en Toptitels
  We bieden de nieuwe boeken en Toptitels op een aantrekkelijke manier aan. 
 4. Impuls voor studie- en werkplekken 
  Onze studie- en werkplekken zijn uitnodigend en stimuleren ontmoeting en samenwerking.
 5. Duidelijke indeling ruimte bibliotheek 
  De indeling van de ruimte in de bibliotheek is duidelijk beschreven, maar kan flexibel worden aangepast voor evenementen en activiteiten.

Saskia ten Houten - projectleider Bibliotheekvernieuwing - gaat met deze onderwerpen aan de slag en zal hierbij Design Thinking introduceren. Design Thinking is zowel een aanpak als een manier van denken om innovatie op een creatieve manier vorm te geven en draagvlak te creëren door klanten en medewerkers in het proces te betrekken. 
Voor wie meer over Design Thinking wil lezen is de samenvatting Design Thinking beschikbaar.

Het Design Thinking team is gestart. Een belangrijk onderdeel van DT is empathie voor de gebruiker krijgen en daarvoor zijn observaties en interviews van belang. De belangrijkste uitgangspunten voor een interview zijn:

 • Heb empathie voor de gebruiker
 • Stel open vragen
 • Luister zonder aannames of oordeel
 • Doorvragen

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we dit geoefend en dat bleek nog best lastig. Deze week bereiden we de interviews voor en komende week gaan we verschillende klantgroepen interviewen. We gaan onderzoeken wat hun klantbeleving is, wat ze misschien missen en hoe we ze meer zouden kunnen prikkelen.

Daarnaast staat er heel wat vernieuwing in bibliotheek Nieuwstraat op de planning voor 1 juli!

 • Geluidstudio wordt in de week van 17 juni afgebroken
 • Jeugdhoek wordt doorgeschoven naar de hoek van geluidsstudio
 • Er wordt een woonkamersfeer gecreëerd in wat nu de peuterhoek is
 • Er komen planten
 • En een nieuw meubel voor in de nieuwe jeugdhoek

Wie: Hélène Neerhoff en Saskia ten Houten | Status: lopend

Diverse huisvestingsprojecten Oude Vest-Het Leidse Volkshuis-conciërgewoning Nieuwstraat

Naast de gesprekken over de langetermijnhuisvesting van BplusC moet er op de korte termijn ook heel veel gebeuren. Zoals in de UVOK is vastgelegd, wordt dit jaar locatie Oude Vest afgestoten en teruggegeven aan de gemeente. De verhuringen en de lessen en cursussen, die nu nog in de Oude Vest plaatsvinden, moeten over de bestaande locaties verspreid worden. Om dit mogelijk te maken, zullen alle kantoorwerkplekken verhuizen van Het Leidse Volkshuis naar de Nieuwstraat: in de voormalige conciërgewoning zullen diverse werkplekken worden gerealiseerd. De vrijkomende ruimtes in Het Leidse Volkshuis worden aangepast aan hun nieuwe bestemming (als lesruimte).

Verhuizing lesaanbod Oude Vest naar andere locaties

Het pand aan de Oude Vest wordt met ingang van cursusjaar 2019-2020 afgestoten. De cursussen die daar nu plaatsvinden, verplaatsen we naar andere locaties. De danscursussen gaan allemaal naar Het Leidse Volkshuis, taalcursussen gaan naar Het Leidse Volkshuis of bibliotheek Nieuwstraat, cursussen Kunst en Beeld gaan deels naar Het Leidse Volkshuis (tekenen en schilderen) of naar Voorschoten (keramiek, beeldhouwen en edelsmeden). Medewerkers van Facilitair en docenten zijn al volop bezig gereedschappen en materialen klaar te maken voor verhuizing. Door concentratie van lesactiviteiten op minder locaties hopen we een betere kwaliteit te bieden tegen lagere kosten.

Wie: Jan van den Berg | Status: lopend

Dakverbinding Nieuwstraat

Een van de belangrijkste aanpassingen, die het afstoten van de Oude Vest mogelijk maakt, is het gereedmaken van de conciërgewoning aan de Nieuwstraat 4a voor kantoorgebruik. Hiervoor moeten er ook goede vluchtwegen zijn. Die vluchtweg wordt gecreëerd tussen de woning en de zolder van P&P. Op de tekeningen zien jullie de conceptuitwerking van deze vluchtwegvoorziening. De realisatie van deze verbinding moet voor de start van het nieuwe cursusseizoen klaar zijn. 

De nieuwe trap is ingemeten, daarvoor is een gat gemaakt op de zolder bij P&P en in de hal van de conciërgewoning. Het is nu nog wachten op de definitieve vergunning en dan kunnen de werkzaamheden starten.

Aanpassing conciërgewoning Nieuwstraat

Zodra de dakverbinding een feit is, kunnen ook de werkzaamheden in de Nieuwstraat 4a (conciërgewoning) starten. Om de werkzaamheden goed te coördineren, is met de gemeente afgesproken dat onze vaste aannemers Meerburg en Schaafstra en vd Wetering zowel de dakverbinding als de overige werkzaamheden uitvoeren. Aloys zal de werkzaamheden begeleiden. Samen met Katja zal ook de inrichting worden aangepakt. Voor het begin van het nieuwe cursusjaar moet alles klaar zijn. Er komen tien werkplekken in de conciërgewoning. De werkplekken van Het Leidse Volkshuis zullen hiernaartoe verhuizen.

De schilder is nu bezig om de ruimtes in de oude staat te herstellen. Omdat het huis een monument is, moeten we ons houden aan de richtlijnen van monumentenzorg. De afspraken met de aannemers voor ICT, elektra en overige bouwkundige zaken zijn gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in augustus gaan verhuizen.

Aanpassing Het Leidse Volkshuis

Zoals Jan van den Berg hierboven in zijn stuk over de Oude Vest heeft aangegeven, kunnen niet alle lessen en cursussen van Kunst en Beeld in Het Leidse Volkshuis worden gerealiseerd. Dat betekent ook een andere indeling van het Volkshuis. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we de Salon aanpassen en komen er extra audiovisuele middelen. Gemiva zal een vaste plek krijgen.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Aanpassing balie Nieuwstraat

Het is al weer even geleden dat de balie van bibliotheek Nieuwstraat in het nieuws is geweest. Dit komt vooral door het proefstuk van het bovenblad, waar een lange levertijd op zat. Het sample van Smile Plastics is met overgrote meerderheid afgekeurd, waardoor het projectteam opnieuw naar de tekentafel moest. In week 22 hebben Saskia van Houten (projectleider Bibliotheekvernieuwing), Roos Derichs (Marketing & Communicatie) en Renske van Egmond (Klantenservice) overleg gehad met de architect en zijn ze tot een aanpassing van het ontwerp gekomen wat meer in de lijn van de nieuwe huisstijl ligt. Tekeningen en de stalen van het nieuwe ontwerp zijn in de koffiekamer van de Nieuwstraat te bewonderen. Na de vakantie zal de nieuwe balie worden geïnstalleerd.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Huisvesting Leiderdorp tijdens verbouwing Sterrentuin

De gemeenteraad moet er nog over besluiten, maar tijdens de verbouwing van de Sterrentuin in 2020 zal onze bibliotheek in Leiderdorp waarschijnlijk verhuizen naar de oude gemeentewerf aan de Simon Smitweg. Met het plan om de bibliotheek een tijdelijk onderkomen te geven, komen burgemeester en wethouders tegemoet aan de wens van BplusC en de gemeenteraad. In de oorspronkelijke plannen was er sprake van dat de bibliotheek gedurende de verbouwing zou worden gesloten. Lees ook het artikel in het Leidsch Dagblad hierover.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Vacature hoofd Klantenservice

De vacature heeft uitgestaan van 3 t/m 23 april 2019. Daarna hebben gesprekken plaatsgevonden met de geselecteerde kandidaten en rvb, mt, coördinatoren en P&O. Verder hebben de kandidaten zich gepresenteerd in een praktijkopdracht en heeft een assessment bij een extern bureau plaatsgevonden. Naar verwachting kunnen we begin volgende week de opvolger van Marij aan jullie voorstellen.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Afscheid Marij Schols

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Voortgang implementatie CursAd

Docentenapp
In juni ontvangen alle docenten opnieuw de link met een beknopte handleiding voor de docentenapp. Het betreft de laatst aangepaste versie van de app. Aan de docenten wordt uitdrukkelijk gevraagd om de app te gebruiken en hun opmerkingen door te geven.

Rapla
De ontwikkeling van de module Rapla is goed opgepakt door CursAd. De afdeling Verhuur heeft nu meer vertrouwen in het programma. Op de planning staat het implementeren van een passantenapplicatie waarmee de conciërges de verhuur van oefencabines kunnen registreren. Daarna zal de mogelijkheid tot facturering voor verhuringen worden opgepakt.
De responstijd is versneld van 1 uur naar 10 minuten.

Vrijetijdsaanbod
In de afgelopen weken is het nieuwe cursusseizoen 2019-2020 in CursAd klaargezet, de mogelijkheid om een kopie van het huidige seizoen om te zetten naar het nieuwe seizoen bleek eenvoudig en scheelde veel tijd. Vorige week is het aanbod ook op de website gepubliceerd en kan iedereen zich dus inschrijven voor volgend seizoen. Afdeling Communicatie zal de komende weken teksten en afbeeldingen aan nieuwe cursussen toevoegen.

Onderwijs
Alle informatie (schoolinstellingen, producten en projecten) is ingevoerd in CursAd. De websitebouwer werkt nu aan de juiste lay-out. Medio juni wordt intern getest of de API-koppeling voor onderwijs werkt en inschrijvingen via de website kunnen plaatsvinden.

Wie: Marij Schols | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC-kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende –jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in juni 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: lopend

Afscheid Hetty de Vries en Marijke Rindertsma

Muziekdocenten Hetty de Vries en Marijke Rindertsma gaan na een lange diensttijd bij de BplusC Muziekschool genieten van hun welverdiende pensioen. Hetty en Marijke worden tijdens een lunch met collega-muziekdocenten in het zonnetje gezet aan het einde van lesseizoen 2018-2019.

Wie: Jan van den Berg | Status: lopend

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand:

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend