Ondernemingsraad

Jaarverslag en jaarrekening 2018 | Notitie Taakbeleid Lessen & Cursussen | Vacaturebeleid

We hebben ons de afgelopen weken gebogen over het jaarverslag en de jaarrekening van 2018, de notitie Taakbeleid Lessen & Cursussen en het vacaturebeleid van BplusC.

De ondernemingsraad heeft zich flink gebogen over het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. Onze opmerkingen en vragen over bepaalde kostenposten en ontwikkelingen zijn in de overlegvergadering met de raad van bestuur op 27 juni en 11 juli uitgebreid besproken.

Zoals jullie in de vorige BplusCetera konden lezen, verschilde de or van mening met de rvb of de notitie Taakbeleid Lessen & Cursussen, over een andere invulling van de niet-lesgebonden uren van docenten, instemmingsplichtig is. Inmiddels heeft de rvb een verzoek tot instemming voorgelegd aan de or voor een pilot in cursusseizoen 2019-2020.
De or heeft na uitvoerig overleg besloten akkoord te gaan met deze pilot, maar dan uitsluitend onder een aantal voorwaarden en met een concreet voorstel voor een uitgebreid evaluatietraject. De raad van bestuur heeft voorgesteld om na te denken over een gezamenlijke evaluatie van de pilot.
Als de rvb het nieuwe taakbeleid, na de eventuele wijzigingen en aanpassingen die de pilot 2019/2020 uitwijzen, definitief wil invoeren, zal de or opnieuw een instemmingsverzoek ontvangen.

Een ander onderwerp dat de or bezighoudt, is het vacaturebeleid binnen BplusC. De or heeft hierover informatie ingewonnen bij P&O en het uitgebreid besproken in een (extra) vergadering met de rvb op donderdag 11 juli. 

Wil je nog meer weten over onze voorwaarden t.a.v. de pilot Taakbeleid L&C, wil je meepraten over het vacaturebeleid of heb je andere vragen of agendapunten?
Je weet inmiddels wie we zijn, dus zeg of mail het ons.
Of kom gezellig langs bij de volgende or-vergadering op 8 augustus, 10.30 uur, Het Leidse Volkshuis.

Nicolien van der Rest