BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. de belangrijkste info uit de personeelsbijeenkomsten teruglezen, er is nieuws over de bibliotheek- en cursustarieven, het nieuwe hoofd Klantenservice en de regels rondom beeldmateriaal en AVG.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.       

Personeelsbijeenkomsten

Op maandag 17 en donderdag 20 juni jl. hebben de halfjaarlijkse personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden. Een groot aantal collega's heeft de presentaties van Saskia ten Houten – over de vernieuwingen die deze zomer in bibliotheek Nieuwstraat worden doorgevoerd – en Willem van Moort – over de vernieuwing in het algemeen en de ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van BplusC in en buiten Leiden. Er was ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en er is uitgebreid gediscussieerd over de vernieuwing. Heel plezierig om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn. Voor wie niet in de gelegenheid was om een van de bijeenkomsten bij te wonen, vinden jullie hier de presentatie van Saskia en de info over de huisvesting. De volgende personeelsbijeenkomsten zijn gepland op maandag 13 en donderdag 16 januari 2020. Nadere informatie over het tijdstip en de locatie volgt later.

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

Bibliotheekvernieuwing

Nu de geluidsstudio uit bibliotheek Nieuwstraat is weggehaald, is er ruimte voor verandering. De afgelopen twee weken is er met verschillende mensen hard gewerkt: zo is de jeugdafdeling bijna volledig verplaatst en is er ruimte gekomen voor een huiskamer. Lees verder...

Wie: Hélène Neerhoff/Saskia ten Houten | Status: lopend

Convenant samenwerking Erfgoed Leiden en Omstreken/BplusC

Op donderdag 20 juni tijdens het Erfgoed Café in bibliotheek Nieuwstraat hebben Ariëla Netiv van Erfgoed Leiden en Omstreken en Willem van Moort een samenwerkingsconvenant getekend. Het convenant is erop gericht om het erfgoed van Leiden nog meer onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het gaat hierbij o.a. om het digitaal ontsluiten van de archieven van Erfgoed Leiden en Omstreken. Het Erfgoed Café werd afgesloten met een rondleiding door de Nieuwstraat.

    

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Tarieven BplusC

Bibliotheekabonnementen en boetebeleid

Per 1 juli voert BplusC de landelijk vastgestelde bibliotheektarieven in. Bibliotheekleden kunnen naast de gewone papieren boeken ook gebruikmaken van de landelijke digitale collectie met e-books en landelijk lenen. Vanaf 18 jaar kost een jaarabonnement € 42 en voor iedereen onder de 18 jaar is het abonnement gratis. Daarnaast is het boetebeleid veranderd: je bibliotheekpas wordt geblokkeerd als je meer dan € 5,00 (aan boetes of reserveringskosten) hebt openstaan of als een openstaand bedrag langer dan twee maanden op je pas staat. Je kunt dan tijdelijk geen boeken reserveren of verlengen of een e-book lenen. Zodra het bedrag is voldaan, kun je je pas direct weer gebruiken. 

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Lessen en cursussen

Jaarlijks worden de prijzen van lessen en cursussen trendmatig verhoogd, zodat de inkomsten gelijke tred houden met de uitgaven (verplichte cao- en premieverhogingen en stijging van het algemeen prijsniveau). Voor cursusjaar 2019-2020 was een stijging van 2% vereist. Die stijging hebben we echter niet generiek doorgevoerd, maar gekoppeld aan nieuw prijsbeleid. Prijsbeleid dat aansluit bij de nieuwe afspraken met de gemeente Leiden (UVOK) en ook bij ontwikkelingen in andere gemeenten in de regio. Daarbij hebben we meer dan voorheen gekeken naar de uuropbrengst en de mate van subsidiëring. Tevens hebben we gemiddeld een wat hogere stijging doorgevoerd, om extra inkomsten te genereren waarmee we knelpunten in de begroting van Lessen & Cursussen kunnen oplossen. En als laatste hebben we vreemde, historisch gegroeide prijsverschillen tussen cursussen zoveel mogelijk geëgaliseerd. Resultaat is een per discipline, doelgroep, lesvorm en soms zelfs per cursus gedifferentieerde verhoging van de tarieven.

Kunst en Beeld: de prijzen zijn gemiddeld met 3,5% gestegen, omdat dit aanbod zich niet richt op de focusgroepen (jeugd, laaggeletterden, minder draagkrachtigen en inburgeraars). De nieuwe kindercursussen daarentegen hebben we wel laag beprijsd.

Dans- en theaterschool: De tarieven zijn gemiddeld met 1,9% gedaald. Deze cursussen richten zich immers grotendeels op de focusgroep jeugd en waren relatief duur.

Muziekschool: Het motto ‘Alles begint met samenspel’ indachtig zijn de tarieven voor samenspel en cursussen gemiddeld met 3,4% gedaald. De tarieven voor groepslessen zijn gelijk gebleven. De tarieven voor individuele lessen daarentegen zijn extra verhoogd (3,5 á 4%).

Volksuniversiteit: Net als Kunst en Beeld richt het aanbod van taalcursussen zich niet op de focusgroepen. De prijzen zijn gemiddeld met 7% verhoogd, ook omdat onze prijzen achterlopen bij andere aanbieders in Leiden en omgeving. De computercursussen richten zich op de focusgroepen en moeten laagdrempelig zijn. De tarieven zijn gemiddeld met 1% gestegen, met name door de prijsverschillen tussen locaties op te heffen.

Wie: Jan van den Berg Status: afgerond

Alles begint met samenspel

'Alles begint met samenspel' is een van de speerpunten binnen BplusC. Hoofd Lessen & Cursussen, Jan van den Berg, geeft in onderstaand stuk zijn op visie hoe dit vorm krijgt binnen het muziekonderwijs.

In de UVOK die we met de gemeente Leiden hebben afgesproken, is ‘Alles begint met samenspel’ het leidende motto voor de beleidsontwikkeling binnen de BplusC Muziekschool in de komende jaren. Hoe we vanuit dit motto nieuw beleid gaan ontwikkelen, is iets dat we komend jaar met muziekdocenten gaan bespreken. Graag sla ik alvast wat piketpaaltjes om die discussie richting te geven.

Muziekonderwijs heeft als doel leerlingen de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als muzikant zelfstandig in de amateurmuziekbeoefening te functioneren. Het overgrote deel van die amateurmuziekbeoefening bestaat uit samenspel. Het ontwikkelen van samenspelvaardigheden is dus essentieel voor muziekonderwijs, vanaf het allereerste begin. Het ontwikkelen van individuele muzikale vaardigheden en samenspelvaardigheden versterken elkaar ook wederzijds en kunnen in het muziekonderwijs van meet af aan hand in hand gaan. In elke fase van de ontwikkeling kan dat een andere vorm krijgen.

Samen met docenten wil ik een doorlopende leerlijn en een programma ontwikkelen waarbij in elke fase van de ontwikkeling passende lesvormen worden aangeboden. Nu kiest een leerling nog zelf zijn lesvorm. Straks bieden wij in iedere fase een lesprogramma aan. Individuele lessen zijn daarbij niet per se uitgesloten, maar zijn altijd dienend aan het ‘hogere doel’, het kunnen functioneren in samenspel met anderen.

Los van het belang voor de muzikale ontwikkeling brengt samenspel ook een ander onmisbaar element in het muziekonderwijs: het sociale aspect. De ontmoeting met anderen met eenzelfde passie blijkt steeds weer een belangrijk element om met een hobby door te gaan. Slechts voor weinigen is het individueel bespelen van een instrument op lange termijn motiverend.

Een muziekschool moet dus een bruisende ontmoetingsplek zijn waar leerlingen en docenten elkaar motiveren, uitdagen en inspireren; een rijke leeromgeving waar de ontmoeting met anderen centraal staat. Als we dat voor elkaar krijgen, laten we tevens zien wat de meerwaarde is van een gesubsidieerde muziekschool met docenten in loondienst. Ik kijk ernaar uit om na de zomervakantie samen met coördinator Vivian Wesselingh en de docenten aan de slag te gaan met het ontwikkelen van dit nieuwe beleid.

Wie: Jan van den Berg | Status: lopend

Nieuwstraat buitenschilderwerk

In opdracht van de gemeente Leiden is donderdag 27 juni gestart met het plaatsen van een steiger aan de voorkant van bibliotheek Nieuwstraat. Er is voor de meest veilige steiger gekozen, zodat bezoekers de Nieuwstraat kunnen blijven bezoeken. De gehele steiger wordt van netten voorzien, zodat er niets naar beneden kan vallen. Specifiek bij de entree worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.
Eind juli wordt de steiger weggehaald i.v.m. de bouwvakvakantie en weer teruggeplaatst in week 34 zodat op maandag 26 augustus (week 35) de schilders weer kunnen starten.

Wie: Frank Baetens Status: lopend

Afscheid Marij Schols

Op donderdag 20 juni hebben we afscheid genomen van Marij tijdens een gezellige borrel. Namens Marij iedereen bedankt voor de attenties, kaarten, cadeautjes en jullie komst. Tot 1 sepember 2019 zal Willem van Moort de taken van Marij waarnemen.

Wie: Willem van MoortStatus: afgerond

 

Lara Bleijerveld hoofd Klantenservice

Met veel plezier bericht ik jullie dat we een uitstekende vervanger voor Marij hebben gevonden. Per 1 september start Lara Bleijerveld als hoofd Klantenservice bij BplusC. Lara heeft veel ervaring in de bibliotheek- en onderwijsbranche en beschikt over uitstekende managementkwaliteiten. Lara stelt zichzelf aan jullie voor.

"Dag aanstaande collega’s, per 1 september begin ik bij BplusC als jullie nieuwe collega. Graag stel ik mijzelf aan jullie voor.
Mijn naam is Lara Bleijerveld, ik ben 50 jaar en woon in Hoofddorp. Naast mijn werk hou ik van lezen, rijd ik paard, volg ik een teken- en schildercursus en ben ik graag samen met mijn gezin. Mijn man en ik zijn de trotse ouders van een dochter van 16 en een zoon van 12 jaar oud.
Na mijn hbo-studie Cultuur en Beleid heb ik diverse functies gehad binnen de museale wereld. Daarna ben ik in de bibliotheeksector terechtgekomen als manager Bibliotheken bij Bibliotheek Duinrand en na een fusie bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland als manager frontoffice. Momenteel werk ik bij het Nova College als manager Servicebureau, een functie waarin ik weer heel veel geleerd heb, maar ik miste hierin het directe klantcontact.
Het lijkt me enorm leuk om te mogen werken in zowel de bibliotheek- als de culture sector en daar, met alle collega’s, te zorgen voor een goede dienstverlening aan onze leden en bezoekers. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar mijn nieuwe functie als hoofd Klantenservice.
Ik wens jullie alvast een heel mooie zomer toe en maak graag persoonlijk kennis in september.

Wie: Willem van Moort Status: afgerond

Voortgang CursAd-Rapla

In aanloop naar lesseizoen 2019-2020 is een werkgroep gestart, bestaande uit collega’s die met Rapla/CursAd werken. De werkgroep zal gedurende de zomerperiode om de twee weken bij elkaar komen.
Doel van de werkgroep is te zorgen voor een soepele start van het nieuwe seizoen door eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren en samen op te lossen.

Wie: Marij Schols/Willem van Moort Status: lopend

Informatie beveiligingsbeleid - info voor medewerkers

Sinds de privacywetgeving AVG op 25-5-2018 is ingegaan, is het gebruik van beeldmateriaal aan meer regels gebonden. Het afgelopen jaar hebben we bij lessen, activiteiten en evenementen ervaring opgedaan hoe hiermee om te gaan. Deze ervaring heeft geleid tot uitbreiding van het beleidsstuk 'Informatiebeveiligingsbeleid - Info voor medewerkers' met een speciaal hoofdstuk over dit onderwerp. Goed om na te lezen voor iedereen die contact heeft met klanten en te maken heeft met het gebruik van beeldmateriaal.

Wie: Cindy IJdo Status: afgerond

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC Kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in juli-augustus 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel Status: afgerond

Afscheid Hetty de Vries en Marijke Rindertsma

Muziekdocenten Hetty en Marijke gaan na een lange diensttijd bij de BplusC Muziekschool genieten van hun welverdiende pensioen. Hetty en Marijke zijn tijdens een lunch met collega-muziekdocenten in het zonnetje gezet.

    

Wie: Jan van den Berg Status: afgerond

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand:
- Naar aanleiding van de brief van de wethouder aan de gemeenteraad over de voortgang en vernieuwing bij BplusC een artikel in het Leidsch Dagblad over de huisvesting van BplusC en de impact op de financiën.
- In het Leiderdorps Weekblad aandacht voor de doortastende actie van onze KS-collega's bij problemen met de lift.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

Cultuurcoaches in het nieuws
Op de website van de gemeente Leiden is informatie te vinden over de herstructurering van het sociale domein. Dit nieuwe traject heet SSB, Sterke Sociale Basis. In het kader van de herstructurering worden alle bestaande subsidierelaties in het sociale domein per 1-1-2020 opgezegd en opnieuw uitgezet middels een aanbestedingsprocedure. Voor BplusC leken de Cultuurcoaches binnen deze regeling vallen. Inmiddels hebben we te horen gekregen dat dit niet het geval is. De Cultuurcoaches vallen onder het cultuurbeleid en niet onder de SSB. Voor 2020 hebben we een mondelinge toezegging dat de regeling in ieder geval blijft bestaan. In het najaar zal besloten worden in welke vorm.
De betrokken collega's zijn vanzelfsprekend al persoonlijk geïnformeerd over dit goede nieuws.

Wie: Hélène Neerhoff Status: lopend