Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

Tijdens de maandelijkse OR-vergadering op donderdag 23 juni j.l. heeft de OR kennis gemaakt met 2 leden van de Raad van Toezicht (RvT); Daniël Mandel en Christine Smittenaar. Zij hebben hun ervaringen van de afgelopen jaren gedeeld, meegekeken naar de OR-vergadering en heeft de OR ook tips gegeven om nog beter onze rol als OR te kunnen vervullen.
Inmiddels heeft de OR de jaarrekening van BplusC van 2021 bekeken en kunnen we concluderen dat we financieel gezond zijn. De OR heeft geen verdere vragen hierover voor de RvB.

Voor 1 juli 2022 moest het meerjarenplan 2023-2025 van BplusC bij de Gemeente Leiden ingediend zijn. De RvB is druk bezig geweest met het schrijven en aanpassen hiervan. De OR heeft het meerjarenplan ook gelezen en heeft daarover vragen gesteld. Enkele vragen die wij hebben gaan over belangrijke punten vanuit het meerjarenplan zoals de nieuwe locaties voor BplusC (Third Place) en de daar bijbehorende andere inzet en competenties van medewerkers.
De resultaten van de medewerkers tevredenheidsonderzoek waren gepubliceerd afgelopen mei. De OR is blij om te horen dat het MT allerlei meetings en overleggen heeft georganiseerd om de resultaten met medewerkers te bespreken en punten van verbetering te implementeren.
De RvB en de OR gaan samen een OR-training volgen van Dirk-Jan Koops. Deze training zal in ’t najaar van 2022 plaatsvinden.

Namens de ondernemingsraad,
Kimberley Smit