BplusC in actie

Nieuws van het mt!

Meerjarenbeleidsplan en -begroting 2023-2025

Het meerjarenbeleidsplan en -begroting 2023-2025 is cf de afspraken in de UVOK eind juni naar gemeente Leiden gestuurd. Uitgaande van een (overwegend) positieve reactie van de gemeente zullen we de plannen na de zomervakantie achtereenvolgens bespreken in het Plus-overleg met o.a. de coördinatoren, presenteren tijdens een personeelsbijeenkomst, en in de teams/afdelingen in detail bespreken.

Wie: Willem van den Broek | Status: lopend

Medewerker Onderzoek 2022

De resultaten van het Medewerker Onderzoek 2022 worden door de leidinggevenden besproken met de eigen teams. Gezamenlijk worden aandachtspunten vastgesteld en waar mogelijk een plan van aanpak opgesteld met concrete verbeter acties.

Wie: Afdelingshoofden/ Bestuurssecretaris | Status: lopend

Implementatie functieboek OB-KE

In eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie geïnformeerd over de koppeling van de functies uit het BplusC functieboek aan de generieke functies uit het Functieboek OB/KE. Alle werkgevers die vallen onder de cao KE en/of de cao OB moeten het nieuwe Functieboek OB/KE met ingang van het nieuwe cursusseizoen implementeren: vanaf 1 september 2022, maar uiterlijk 1 januari 2023. Eerder invoeren is toegestaan. Gezien het moment waarop het nieuwe cursusseizoen start was er bij BplusC voor gekozen om de invoering op 1 augustus 2022 te laten plaatsvinden. In mei is echter pas de definitieve Invoeringsregeling Functiehuis KE/OB in de cao Kunsteducatie opgenomen en gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat de OR instemmingsrecht heeft m.b.t. welke functies uit de generieke functiematrix uit het functieboek OB/KE worden toegepast in de organisatie ten behoeve van de invoering van het functieboek OB/KE. De OR heeft inmiddels ingestemd. De voorbereiding heeft hierdoor wel wat meer tijd gekost dan we eerder hadden ingeschat, waardoor het noodzakelijk is de planning aan te passen. Besloten is de invoering van het Functieboek OB/KE te verplaatsen naar 1 januari 2023. De brief waarin staat aan welke generieke functie jouw huidige functie is gekoppeld volgt na de zomervakantie, zodat de reactie- en bezwaartermijn niet in de zomervakantieperiode vallen en we het proces zorgvuldig kunnen doorlopen.

Wie: Cindy IJdo/HR | Status: afgerond

Taallessen aan Oekraïeners

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/oekraïense-taalklas-op-basisschool-de-singel-in-leiden 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Zomerprogramma Cultuurcoaches

Deze zomervakantie organiseert SOL Leiden een vakantieprogramma vol met gevarieerde activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar! Als onderdeel van dit programma organiseert Cultuurcoach Leiden met Verwonder om de Hoek een breed scala aan culturele workshopactiviteiten. Denk aan workshops dans, keramiek, DJ, theater, fotograferen met je smartphone en nog veel meer! De workshops worden verzorgd door verschillende Leidse aanbieders. De hele zomer lang zijn we op maandagmiddagen te vinden in Leiden Noord en Slaaghwijk, op woensdagmiddagen in Zuidwest en de Mors. Vanuit BplusC staan er diverse zang-, dans- en beeldende workshops in de wijken.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend


Kunst op Recept

Afgelopen maand werd bekend dat het Fonds voor Cultuurparticipatie de aanvraag voor het vervolg van Kunst op Recept in Leiden heeft gehonoreerd. Dat is heel goed nieuws! Hierdoor kunnen we vanaf september 2022 tot september 2024 Kunst op Recept opnieuw aanbieden. En vanwege een bijdrage van de gemeente Leiden zijn we zelfs per direct al weer begonnen.

Kunst op Recept is bedoeld voor inwoners van Leiden van 13 jaar en ouder die last hebben van psychosociale klachten. Huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen of andere zorgverleners kunnen verwijzen en deelnemers krijgen vervolgens zes gratis lessen van een uur, op maat, door een professionele kunstvakdocent. Uit de pilot van vorig jaar bleek dat de culturele interventies een grote impact hebben: een toename van mentale weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfregie, plezier, ontspanning, vermindering van klachten en een blijvende interesse in kunstbeoefening. Zowel deelnemers als zorgverleners gaven het project dan ook een 8,9.

Tijdens het vervolg zullen we extra aandacht geven aan jongeren, studenten en ouderen omdat deze tijdens de pilot relatief minder werden verwezen. Naast de individuele lessen zullen we ook groepslessen aanbieden. Voor deelnemers die het traject van zes lessen hebben voltooid, maar die - om welke reden dan ook - nog niet kunnen doorstromen naar het reguliere culturele aanbod, organiseren we de Kunstclub: een serie van wekelijkse open ateliers, twee keer per jaar twaalf weken lang, gratis toegankelijk, alleen voor oud-deelnemers van Kunst op Recept.
Meer info: www.kunstopreceptleiden.nl

Artikel: Kunst op recept

Wie: Hélène Neerhoff | Status: afgerond

Weerbaarheidstraining Klantenservice en Facilitair

De weerbaarheidstraining wordt in oktober vervolgd voor de facilitair medewerkers en de collega’s klantenservice die de training nog niet gevolgd hebben.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

Locatie Oud-Woelwijck

Beste collega’s,

Per 1 augustus gaan we onze leslocatie bij Richard Wagnerlaan 22 in Voorschoten verlaten. Afgelopen maanden hebben we verschillende scenario’s besproken en verschillende alternatieve locaties overwogen. We deden ons best om zoveel mogelijk in Voorschoten te blijven. Voor schilder- en keramieklessen is het gelukt maar helaas konden we voor beeldhouden en edelsmeden geen geschikte ruimte vinden in Voorschoten. Voor edelsmeden lopen ook de sollicitatiegesprekken nog door en hopelijk hebben we binnenkort een nieuwe docent dat we iets meer duidelijkheid hebben voor dit aanbod.

Schilderlessen en keramieklessen worden verplaatst naar een prachtige locatie in Voorschoten; Boerderij Oud Woelwijck. We hebben al een goede samenwerking met de beheerders van de boerderij en ze zijn ook heel blij met deze samenwerking die een toegevoegde waarde creëert voor hun locatie.

Beeldhoudenlessen komen terug naar het Leidse Volkshuis/Werkplaats.

We zijn blij dat we i.i.g. gedeeltelijk in Voorschoten mogen blijven.

Wie: Yasam Hancilar | Status: lopend

Afscheid Willem van Moort

Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van Willem van Moort als bestuurder van BplusC. Zowel het officiële gedeelte met externe genodigden als het meer informele deel met de BplusC collega’s werd door Willem en zijn familie zeer gewaardeerd: ‘Lieve collega’s, we zijn nog een beetje aan het “na stuiteren”. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het fantastische afscheid, de vele mooie woorden, cadeaus en de prachtige muziek. Op mijn lijf geschreven, niet alleen omdat het slagwerk was, maar ook de stukken waren in de roos en de dansers natuurlijk. Heel veel dank, hier zal ik altijd met dankbaarheid op terug kijken.’

We kijken terug op een zeer geslaagde middag!

Interview Willem van Moort Leids Dagblad
Interview Willem van Moort Cultuurconnectie

Wie: MT | Status: Afgerond

Third Place en programmering

In de Third Place neemt programmering een belangrijke rol in. Om een relevante derde plek te zijn, moeten inwoners ook thema's die bij hen spelen terugzien op die plek. Dat kan door bepaalde collectie onderdelen onder de aandacht te brengen, maar nog belangrijker is dat er aansprekend aanbod is, dat inwoners zich herkennen in dat aanbod en dat het bruist. Om hiervoor een metafoor te gebruiken: we willen niet langer een supermarkt zijn, (waar je komt om je producten te halen, je ze scant en weggaat), maar een keuken. De producten zijn aanwezig, maar ter plekke ga je er ook wat mee doen. Ons aanbod en onze werkwijze voegt waarde toe.

Dit waarde toevoegen zit eigenlijk al in ons DNA, BplusC heeft al heel veel in huis. Maar op de derde plek zullen we nog meer de connectie met de wijk en de bewoners gaan zoeken. Wat leeft bij hen? Waar kunnen wij verdieping en waarde toevoegen? En idealiter faciliteren we dit, of werken we in co-creatie. Hoe zorgen we dat wij de springplank kunnen zijn voor initiatieven uit de wijk en tegelijkertijd de sleutelfiguren in de wijken hier een rol in kunnen geven, zodat het aanbod met en voor hen tot stand komt?

Dit vraagt om een andere manier van werken. Wij hebben beperkte capaciteit qua menskracht, maar we hebben locaties waar heel veel mogelijk is, als we anders omgaan met programmering.

Een voorbeeld van een goedwerkende Third Place is de LocHal in Tilburg. Van oude treinwerkplaats naar bibliotheek, maakplaats, podium en daarnaast prachtig vormgegeven. Met textiel, het product van Tilburg, kan de ruimte steeds weer anders ingericht en gebruikt worden. In de LocHal is de collectie georganiseerd rondom diverse "Labs" en "makerijen”. Zo is er een Tijdlab, DigiLab, FoodLab, FutureLab, GameLab en WoordLab en een Kennismakerij en een Stemmingmakerij. Op deze plekken draait het om bepaalde thema's die spelen in de maatschappij, en in Tilburg zelf, en is de programmering steeds het uitgangspunt, waarop de collectie aansluit.

Een ander voorbeeld is Forum in Groningen. Vormgegeven rondom een centraal roltrappenhuis heeft elke verdieping een andere bestemming: expositie, bibliotheek, café. Alles met elkaar verbonden en in relatie tot elkaar. In Groningen is gekozen voor een andere indeling. Thema's die daar gehanteerd worden zijn: Wonderland, Storyworld, Smartlab en Medialab. Maar ook daar is de collectie verweven met de diverse functies en de programma's in het gebouw.

Mocht je deze zomer trouwens in staat zijn om een van deze locaties te bezoeken, ik kan het je aanraden!

Bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland is op een van de locaties gestart met het Meemaakpodium. Een soort Third Place in het klein, maar zeer succesvol in de buurt. Hun programmering komt mede tot stand door initiatieven uit de buurt en ook veel jongeren weten de bibliotheek als plek voor hun activiteiten te vinden. In de bibliotheek is een open podium dat door de buurt ingezet wordt voor allerlei culturele initiatieven; van hiphop en spoken word tot boekenprogramma’s en lezingen voor de Berber gemeenschap. Ook is er in de bibliotheek een Kunstnest; een ruimte waar een lokale kunstenares een jaar lang de gelegenheid krijgt om kinderen kennis te laten maken met beeldende kunst. Daarnaast hebben ze een succesvolle subsidie aanvraag gedaan bij Fonds Cultuurparticipatie van €100.000,- waardoor ze hun programma’s steviger hebben kunnen borgen.

Nu is BplusC natuurlijk geen LocHal of Forum of bibliotheek Zuid-Kennemerland. Wij zullen dus onze eigen invulling kiezen, maar we kunnen zeker leren van succesvolle programma's en aanpak van succesvolle Third Places. Daarom komt de community manager van bibliotheek Zuid-Kennemerland binnenkort een presentatie geven over hun aanpak voor onder meer collega’s van E&C, coördinatoren en het MT. Zo proberen we steeds meer met elkaar uit te vinden hoe bij BplusC de Third Place eruit moet komen te zien.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

GoodHabitz zomerpaspoort

Check het GoodHabitz zomerpaspoort voor interessante nieuwe trainingen. Heb je interesse? Neem contact op met de afdeling HR en vraag een account aan!

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in mei op het programma staat. Bekijk hier de kalender. 

BplusC in het nieuws

Video’s muziekoptredens - video 1 en video 2
Artikel Leesclubs - Lees hier
Video’s 75 jaar stedenbanden Oxford-Bonn - video 1 

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend