Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

Tijdens een historische vergadering waaraan or-coryfeeën Wim de Ru en Nicolien van der Rest voor de laatste maal deelnamen, is stilgestaan bij hun beider vertrek. Met (foto) taart en een mooie bos bloemen werden Wim en Nicolien heel hartelijk bedankt voor hun inspanningen.

Het vertrek van Wim en Nicolien vestigt de aandacht op een onderwerp dat hoog op de agenda stond tijdens de vergadering: de verkiezingen. De or is zeer verheugd om te kunnen melden dat zich twee kandidaten hebben gemeld uit de kiesgroep Lessen & Cursussen. Het gaat om viool- en altviooldocente Ingeborg Cneut en contrabasdocent Kurt Berger. Van harte welkom! Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voordat ook de laatste felbegeerde vacature, voor een kandidaat uit de Klantenservice, zal worden ingevuld. Wij blijven voor eenieder beschikbaar om uitleg te verschaffen over wat lidmaatschap van de or inhoudt en waarom het een goed idee is om dit te doen.

Tijdens de vergadering is ook gesproken over de vragen en zorgen die leven onder een aantal muziekdocenten over het te voeren beleid voor het volgend seizoen. De vragen betreffen o.a. de voorgenomen verschuiving in de richting van groepslessen en focusgroepen, waarbij de invloed van de coronacrisis zorgt voor extra onduidelijkheid. Er is met de rvb afgesproken dat een uitleg opgesteld zal worden om helderheid te creëren over de veranderingen in het beleid. 

Omdat dit stuk niet alle vragen van docenten over de uitwerking op detailniveau beantwoordt, heeft de or in de overlegvergadering op 18 juni voorgesteld dat Willem hierover rechtstreeks met docenten in gesprek gaat. De docenten kunnen een uitnodiging voor deze (online) gesprekken tegemoet zien. 

In de overlegvergadering is verder gesproken over de (gevolgen van de) coronamaatregelen, de huisvestingsproblematiek en de aanbesteding, de jaarrekening en het jaarverslag. Er komt een apart overleg om de inhoud van het ter instemming voorgelegde Strategisch HR-beleid te bespreken. 

Ben jij die geïnteresseerde Klantenservicemedewerker die twijfelt over lidmaatschap van de or of graag meer wil weten? Schiet een van de or-leden aan of stuur ons een mailtje.

Hartelijke groeten,

Namens de ondernemingsraad

Bas van Emmerik