Bericht van Willem van Moort

Er is deze maand weer een hoop gebeurd. De coronamaatregelen zijn verder versoepeld, waardoor alle bibliotheeklocaties (behalve de bus), alle muzieklocaties (behalve het Muziekhuis) weer open zijn en er buiten wordt gedanst.

De aanbesteding in het welzijnsdomein heeft tot gevolg dat een aantal activiteiten, die we – in samenwerking met partners in de stad – uitvoeren per 1 juli a.s. worden beëindigd. Dit betreft bv. de HuiswerkKamers in de Merenwijk en het Gebouw en de uitleenpost in de Parelvissers. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de winnaars van het aanbestedingstraject hun activiteiten vorm zullen gaan geven. Uiteraard heeft BplusC bij de nieuwe samenwerkingspartners aangegeven hierover graag mee te willen denken en hierin een rol te willen blijven spelen.

Ik had gehoopt jullie rond deze tijd meer te kunnen vertellen over de huisvesting van BplusC. Echter, de voorgenomen aanbesteding in de cultuursector is van invloed op de gesprekken rondom de huisvestingsproblematiek van BplusC in het centrum van Leiden en maakt deze extra complex. Dit heeft alles te maken met het verschil in looptijd tussen de afspraken over huisvesting en die over de dienstverlening van BplusC. Afspraken over huisvesting hebben gemiddeld een looptijd van 15 jaar. De huidige UVOK bestrijkt de periode 2019-2021. Vanaf 2022 zal een deel van de activiteiten uit de UVOK kunnen worden aanbesteed. De eerste gesprekken over vorm en inhoud van de aanbesteding cultuur tussen de gemeente Leiden en BplusC hebben pas eind juni plaatsgevonden. Wel duidelijk is dat de optie om de muziekeducatie van BplusC in de Oude Vest onder te brengen steeds nadrukkelijker op tafel komt en daarmee wellicht ook waarschijnlijker wordt. Er heeft echter nog geen besluitvorming plaatsgevonden, dus ook hier nog de nodige slagen om de arm. We houden hiermee voor lesseizoen 2020-2021 dan ook nog geen rekening.

Na een periode van afwezigheid verwelkomen we Linda Capel en Jan van den Berg deze zomer weer terug op de (digitale) werkvloer. Naar verwachting zal Linda per 1 juli a.s. weer volledig aan het werk kunnen. Voor L&C blijft ik vooralsnog eindverantwoordelijk.

Willem van Moort