Ondernemingsraad

Er is sinds 1 januari een nieuwe ondernemingsraad, bestaande uit Bas van Emmerik (KS), Léonie van der Geest (I&M),  Pieter de Mast (L&C), Katja Ouwerkerk (V&F), Nicolien van der Rest (KS), Wim de Ru (L&C) en Pepijn Uitterhoeve (P&P en Staf).

De nieuwe ondernemingsraad heeft zich tijdens de personeelsbijeenkomsten op maandag 14 januari aan alle medewerkers van BplusC voorgesteld.
De nieuwe or had toen net een eerste bijeenkomst gehad op donderdag 10 januari. We hebben toen vooral tijd genomen om kennis met elkaar te maken en om van elkaar te horen, wat ieders beweegredenen zijn om lid te worden van de or.  

De nieuwe or is met drie reeds zittende leden en vier nieuwe leden, met recht “nieuw” te noemen.

We hebben een prettige start gehad en met een gezamenlijke inzet hopen we er iets moois van te maken. Binnen korte tijd zullen we een introductieochtend houden o.l.v. een extern or-deskundige om ons wegwijs te maken in het or-werk.

Een door de or opgestelde evaluatie van de afgelopen zittingsperiode (2016-2018) is verstuurd naar de raad van bestuur en raad van toezicht. 

Volg ons via de notulen, deze nieuwsbrief of kom langs bij een vergadering, waarvan de datum en de agenda zoveel mogelijk tijdig gepubliceerd worden op Afas Insite.

Wim de Ru (voorzitter)