BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je meer lezen over de nieuwe website en huisstijl, bibliotheekvernieuwing en voortgang implementatie CursAd.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

BplusC Medewerkeronderzoek

Uit het medewerkeronderzoek van 2018 is naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan goede communicatie vanuit het mt naar de werkvloer. Daarom zijn we in 2018 gestart met het organiseren van twee personeelsbijeenkomsten per jaar.
In juni '18 hebben we het gehad over de privacywetgeving (AVG), de evaluatie van de transitie en zijn de resultaten van het medewerkeronderzoek 2018 gepresenteerd. Met name de mogelijkheid om vragen te stellen en over de onderwerpen in gesprek te gaan is heel positief ervaren.
Met ingang van 2019 zullen we jaarlijks twee personeelsbijeenkomsten organiseren. Hierna lees je meer over de eerste bijeenkomst van 2019, die in januari heeft plaatsgevonden.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Personeelsbijeenkomsten 2019

Tijdens de personeelsbijeenkomsten van 14 januari jl. heeft Willem jullie meegenomen in de grote lijnen van de koers van BplusC voor 2019-2021 aan de hand van de offerte voor de gemeente Leiden. De uitdaging voor deze periode is om de vernieuwing van onze dienstverlening, huisvesting en organisatie verder vorm te geven en stevig te borgen en vooral zichtbaar te maken voor de stad. Je kunt hier de hele presentatie nog eens terugkijken. En als je nog vragen hebt, horen we dat graag! Je kunt terecht bij het hoofd van jouw afdeling.

De volgende personeelsbijeenkomsten zullen plaatsvinden in juni. Zet de eerstvolgende data alvast in je agenda: maandag 17 juni, 9.00-10.30 uur en donderdag 20 juni, 13.00-14.30 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. Deze bijeenkomsten zullen geheel in het teken staan van de vernieuwing.

Suggesties voor onderwerpen die je belangrijk vindt om aan de orde te laten komen, kun je doorgeven aan Cindy IJdo (bestuurssecretaris) via e-mail.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Bibliotheekvernieuwing Top 5

Deze maand is Saskia ten Houten gestart als projectleider Bibliotheekvernieuwing op de afdeling I&M. In de volgende nieuwsbrief presenteren we de 'Bibliotheekvernieuwing Top 5' en maandelijks zullen we jullie in de nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen en resultaten. Zoals ook blijkt uit de presentatie van Willem tijdens de personeelsbijeenkomsten is bibliotheekvernieuwing de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen zal hier binnen zijn of haar eigen team en afdeling mee te maken krijgen en een bijdrage aan kunnen leveren. We roepen iedereen op om initiatieven, ervaringen  en successen op dit gebied met alle collega's te delen via de interne nieuwsbrief. Materiaal (tekst, foto's e.d.) hiervoor kun je aanleveren via e-mail. 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

De nieuwe website is live!

Vernieuwing zichtbaar maken. Dat vraagt om een nieuwe website met een moderne uitstraling en duidelijke, overzichtelijke informatie, die goed functioneert op verschillende mobiele apparaten.
Afgelopen maanden is er door een groot aantal collega’s samengewerkt om de nieuwe website te realiseren. Hier hebben jullie over kunnen lezen in de interne nieuwsbrief. Met ingang van 29 januari is deze nieuwe website een feit en staat de site live voor klanten.

Wat is er veranderd?

  • Vernieuwde BplusC huisstijl
  • Informatie is makkelijker en sneller te vinden
  • Website is nu geschikt voor zowel tablets als smartphones
  • Mijn BplusC wordt BplusC Bibliotheek-app Naar verwachting zullen de meeste vragen hierover bij de collega's van de Klantenservice binnenkomen. Zij zijn hierover apart geïnformeerd. Daarnaast is er een brief uitgegaan naar alle 25.000 geregistreerde gebruikers van Mijn BplusC om hen te informeren over de wijzigingen.

Wie: Hélène Neerhoff | Live per 29 januari 2019

BplusC Huisstijl

Op de website is de nieuwe BplusC huisstijl al zichtbaar. Deze huisstijl zal in de gehele organisatie worden doorgevoerd. Denk hierbij bijv. aan briefpapier, logo's, e-mail handtekening, nieuwsbrieven, posters e.d. 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Voortgang implementatie CursAd

Docenten-app
De planning om per 1 januari de docenten-app te gaan gebruiken, is niet gehaald. CursAd heeft meer werk aan het oplossen van de bugs dan was voorzien. In januari werken de docenten nog met presentielijsten. Begin februari presenteert CursAd een verbeterde release van de docenten-app. Als deze versie voldoet, kan vervolgens de lancering voor gebruik door docenten plaatsvinden.

Rapla (planningsmodule)
Vanaf 30 januari kan er voor het reserveren van ruimtes en de verhuringen geen gebruik meer worden gemaakt van het programma RegiAccomodatie. In de twee weken daarna – tot en met 15 februari – worden de reeds geplande afspraken uit RegiAccomodatie overgezet naar Rapla. Na 15 februari werken we alleen nog in CursAd en de gekoppelde planningsmodule Rapla. RegiAccomodatie is nog wel tot 1 maart beschikbaar voor het raadplegen en nazien van informatie.

Onderwijs
Voor de module Onderwijs is de intakebijeenkomst met CursAd gepland in de eerste week van februari. Uitgangspunt voor de planning is dat Onderwijs-producten in juni 2019 op de website worden getoond.

Inschrijven nieuwe cursisten
In de testomgeving worden de cursusinschrijvingen via de nieuwe website (live per 29 januari) goed verwerkt door CursAd.

Wie: Marij Schols | Status: lopend

Voortgang vernieuwing balie Nieuwstraat

De afgelopen periode is het even stil geweest rond de balie. Het gehele ontwerp is goed ontvangen, maar er zijn vragen of het dessin van het bovenblad niet storend is bij de werkzaamheden. Om dit beter te kunnen beoordelen, is een grotere staal van het bovenblad besteld in Engeland. Doordat deze batch nog gedraaid moet worden, is er sprake van enkele weken levertijd. Zodra de staal binnen is, wordt het huidige bovenblad van de balie met een proefstuk uitgevoerd en kan de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Collectie bladmuziek bibliotheek

De collectie bladmuziek van de bibliotheek wordt al langere tijd steeds minder uitgeleend en er komen steeds betere digitale alternatieven. Daarom is de collectie de afgelopen twee jaar al niet meer aangevuld. Met ingang van 1-2-2019 stoppen we met het aanbieden van de fysieke bladmuziekcollectie in de bibliotheek. In plaats hiervan is via de website digitale bladmuziek beschikbaar. De fysieke materialen worden overgebracht naar het Rapenburg en ter beschikking gesteld aan de muziekdocenten. 

Wie: Hélène Neerhoff/Jan van den Berg | Status: lopend

BplusC in het nieuws

We gaan de vernieuwing zichtbaar maken! Daarom in de BplusC in Actie een nieuwe rubriek: BplusC in het nieuws. Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Vanaf nu besteden we hier aandacht aan in de interne nieuwsbrief. Deze maand een zeer positief artikel in het Leidsch Dagblad van 7-1-2019: Philidor trapt eeuwfeest af in Leidse bibliotheek.

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Nieuwjaarsgeschenk 2019

Het nieuwjaarsgeschenk wordt elk jaar door een andere afdeling geregeld. Dit jaar was dit de afdeling Klantenservice. Namens alle collega's: hartelijk dank hiervoor! Welke afdeling neemt het stokje over en regelt het nieuwjaarsgeschenk in 2020?

Wie: Marij Schols | Status: afgerond

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie, visie en speerpunten. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in februari 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: lopend