Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

Om te beginnen hoopt de OR dat iedereen een goede kerst en jaarwisseling achter de rug heeft, met uiteraard nog de (allerlaatste) beste wensen voor 2022! Nu BplusC weer helemaal open is, kunnen de plannen voor het nieuwe jaar hopelijk ongehinderd doorgaan. 

De ondernemingsraad is druk in gesprek met de RvB over Lessen & Cursussen. Er is o.a. gesproken over het uitbrengen van (OR-) advies met betrekking tot ‘de nieuwe Muziekschool’. Onder begeleiding van een jurist, is een lijst van 14 vragen opgesteld voor de RvB. De OR ziet de antwoorden van de RvB graag tegemoet. 

Dit is de laatste nieuwsbrief van mijn hand en ik zou graag van de gelegenheid gebruikmaken om mijn vertrek uit de ondernemingsraad aan te kondigen. Ik kan niet mee met de huidige koers van de OR, maar ik heb 3 jaar met veel plezier zitting genomen en ik kan iedereen sterk aanbevelen om het eens te proberen. Het lidmaatschap is leuk, gezellig, interessant en je leert veel nieuwe mensen kennen bij BplusC.  

Met mijn vertrek zijn er 3 lege plekken in de ondernemingsraad, dus daar zullen verkiezingen voor worden gehouden. De zetelverdeling van de OR is nog steeds: 2 zetels voor Lessen & Cursussen, 2 zetels voor de Klantenservice en 1 zetel voor de andere afdelingen (I&O, E&C+Staf en V&F). Iedereen mag zich kandideren voor een plek, maar bij een vacature van bijvoorbeeld I&O hebben mensen van I&O voorrang op kandidaten van buiten deze afdeling. Het streven is onverminderd dat alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Op die manier houdt de OR zicht op de hele organisatie en dat is goed voor de besluitvorming en het democratisch proces. 

Ben je geïnteresseerd en wil je een keer een OR-vergadering bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn openbaar. Op donderdag 10 februari komt de ondernemingsraad weer bijeen van 10.30 - 12.30 uur. Je kunt meedoen via deze link. 

Hartelijke groeten, 

Namens de ondernemingsraad 

Bas van Emmerik