Ondernemingsraad

(Vice)voorzitter | training | op de agenda

Op donderdag 14 februari had de ondernemingsraad zijn tweede vergadering. De notulen kun je t.z.t. terugvinden op AFAS, maar hierbij alvast een kort verslagje.

Tijdens deze vergadering hebben we uit ons midden een voorzitter en een vicevoorzitter gekozen:

Voorzitter: Wim de Ru
Vicevoorzitter: Léonie van der Geest

 

De or gaat halverwege maart een ochtend op cursus. Doel is om zowel aan teamwork te werken als inhoudelijke or-kennis op te doen, vooral met het oog op onze vier nieuwe leden.

Daarnaast wil de or meer aandacht besteden aan zaken zoals financiën en VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn). Dat willen we doen door bijvoorbeeld kleine commissies in te richten, waarin or-leden zich verdiepen in een bepaald onderwerp. Ook kan het zijn dat we een beroep doen op de expertise van niet-or-collega’s binnen deze commissies.

Als laatste hebben we het gehad over de moeizame overgang van Regiweb naar CursAd/Rapla. De or zal een e-mail met vragen hierover naar het mt sturen.

Helaas hadden we geen tijd meer voor de volgende agendapunten:

  • Contact met achterban
  • Mbo-stage
  • Openingstijden Rapenburg

Deze punten schuiven door naar de volgende vergadering op donderdag 14 maart. 

Na de vergadering hebben we koffie gedronken met Willem van Moort en Cindy IJdo, als informele voorbereiding op de eerste overlegvergadering met de raad van bestuur. We hebben uitgewisseld wat we van elkaar verwachten en welke onderwerpen de komende maanden een rol gaan spelen voor de ondernemingsraad. 

D.m.v. onze verslagen, die op AFAS verschijnen, kun je kennisnemen van onze activiteiten. Je vindt hier ook de agenda met de aankondiging van onze vergaderingen. Als daar onderwerpen op staan, die je interesseren, ben je altijd welkom. Vergaderingen zijn altijd op de tweede donderdag van de maand, van 10.30-12.00 uur in Het Leidse Volkshuis.

Wil je reageren, heb je vragen of mis je een onderwerp op de agenda? Schiet een van de or-leden aan of stuur ons een mailtje!

Wim de Ru (voorzitter)