BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de Bibliotheekvernieuwing Top 5, de offerte 2019-2021, de voortgang van CursAd en Rapla en de werkzaamheden in bibliotheek Nieuwstraat.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Personeelsbijeenkomsten 2019

Tijdens de personeelsbijeenkomsten van 14 januari jl. heeft Willem jullie meegenomen in de grote lijnen van de koers van BplusC voor 2019-2021 aan de hand van de offerte voor de gemeente Leiden. De uitdaging voor deze periode is om de vernieuwing van onze dienstverlening, huisvesting en organisatie verder vorm te geven en stevig te borgen en vooral zichtbaar te maken voor de stad. Je kunt hier de hele presentatie nog eens terugkijken. En als je nog vragen hebt horen we dat graag! Je kunt terecht bij het hoofd van jouw afdeling.

De volgende personeelsbijeenkomsten zullen plaatsvinden in juni.
Zet deze data alvast in je agenda:
- maandag 17 juni 2019: 9.00-10.30 uur
- donderdag 20 juni 2019: 13.00-14.30 uur

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. Deze bijeenkomsten zullen geheel in het teken staan van de vernieuwing. Suggesties voor onderwerpen die je belangrijk vindt om aan de orde te laten komen, kun je doorgeven aan Cindy IJdo (bestuurssecretaris) via email.                                                                                          

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Nieuwjaarsgeschenk 2019

Het nieuwjaarsgeschenk wordt elk jaar door een andere afdeling geregeld. Dit jaar was dit de afdeling Klantenservice. Namens alle collega's: hartelijk dank hiervoor! Welke afdeling neemt het stokje over en regelt het nieuwjaarsgeschenk in 2020? Lijkt het je leuk om dit met collega's te organiseren? Meld je aan bij jouw afdelingshoofd!

Wie: alle hoofden | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in maart 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: lopend

Bibliotheekvernieuwing Top 5

Hierbij presenteren we de 'Bibliotheekvernieuwing Top 5':

 1. Jeugdhoek Nieuwstraat
  We maken van de jeugdhoek een uitnodigende en prikkelende plek voor de doelgroep.
 2. Presentatie BplusC breed
  We creëren een manier om onze collectie, lessen en evenementen op een in het oog springende manier 'in de etalage' te plaatsen.
 3. Presentatie nieuwe boeken en Toptitels
  Met bijzondere aandacht voor de nieuwe boeken en Toptitels.
 4. Impuls voor studie- en werkplekken
  Onze studie- en werkplekken zijn uitnodigend en stimuleren ontmoeting en samenwerking.
 5. Duidelijke indeling ruimte bibliotheek
  De indeling van de ruimte in de bibliotheek is duidelijk beschreven, maar kan flexibel worden aangepast voor evenementen en activiteiten.

Saskia ten Houten projectleider Bibliotheekvernieuwing gaat met deze onderwerpen aan de slag en zal hierbij Design Thinking introduceren. Design Thinking is zowel een aanpak als een manier van denken om innovatie op een creatieve manier vorm te geven en draagvlak te creëren door klanten en medewerkers in het proces te betrekken. Saskia zal aansluiten bij afdelingsoverleggen om meer over Design Thinking te vertellen en jullie te enthousiasmeren om mee te doen. Voor wie alvast wat meer over Design Thinking wil lezen is de samenvatting Design Thinking beschikbaar.
Maandelijks informeren we jullie in deze rubriek over de ontwikkelingen en resultaten. 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Zelfevaluatie Certificering

Elke vier jaar wordt door een auditcommissie beoordeeld of BplusC voldoet aan alle kwaliteitseisen van de certificering. De huidige certificering dateert uit 2017. Ter voorbereiding op de volgende audit in 2021 hebben we dit jaar een zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij we aan de hand van het normenkader van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetsen hoe we ervoor staan. Deze zelfevaluatie is positief beoordeeld door de auditcommissie en vormt hiermee een goede voorbereiding op de volgende officiële certificering in 2021. 

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Voortgang implementatie CursAd

Docenten-app

Naar aanleiding van de presentatie van de docenten-app begin februari is besloten om de testgroep van docenten – per sectie – uit te breiden. Het merendeel van de eerder geconstateerde bugs is nu opgelost. Binnen de mogelijkheden (instellingen) moeten nog een aantal keuzes worden gemaakt door Lessen & Cursussen. Bijvoorbeeld of het bevestigen van een inschrijving direct door een docent via de mail mag plaatsvinden. Zodra L&C aangeeft dat de app goed werkt, kunnen de links aan de docenten worden doorgeven.

Rapla (bezetting BplusC-locaties)

Rapla kan nu gebruikt worden voor het raadplegen van de lokalenbezetting in BplusC-locaties. Op de i-schijf is in de map Iedereen (I:\Iedereen) een Rapla-mapje gemaakt, waarin je een Excel-bestand vindt met de links naar alle gebouwen. Door het aanklikken van de link kun je de agenda en reserveringen van elke locatie bekijken. De Rapla-map bevat ook een handleiding. Vanaf maart zijn de reserveringen in Rapla leidend en vervalt Regiweb, het oude locatiesysteem.

Onderwijs

In februari gaan we starten met het verzamelen van de gegevens van schoolinstellingen (in Excel) zodat dat deze ingevoerd kunnen worden in CursAd. Vervolgens worden in maart de producten en activiteiten toegevoegd. Voor de benodigde koppeling met de website van BplusC – zodat scholen producten kunnen vinden en bestellen – zal CursAd meerdere API's (een koppeling om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen) moeten ontwikkelen. Verloopt alles naar wens en volgens planning, dan is begin mei 2019 het onderwijsaanbod via de website toegankelijk voor scholen.

Wie: Marij Schols | Status: lopend

Offerte 2019-2021

De offerte 2019-2021 (klik om te downloaden) wordt uitgewerkt in een activiteitenoverzicht met concrete stappen die moeten worden ondernomen om de gewenste resultaten te bereiken. Deze activiteiten worden over de periode 2019-2021 in een tijdpad geplaatst en vormen uiteindelijk de jaarplannen. Samen met de gemeente Leiden is een projectteam gevormd om de uitdagingen in de huisvesting van BplusC aan te pakken. Hierover verderop meer.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Aanpassing vloer zolder en dakdoorbraak Nieuwstraat

Het eerste wat is aangepakt in de Nieuwstraat is het egaliseren van de vloer op zolder. Dit is op vrijdag 1 februari jl. gerealiseerd. De vloer in de kamer van Linda Capel wordt op een later moment aangepakt. De meubels zijn 8 januari geleverd waarna Livia Vliegen en Maria Peters van Het Leidse Volkshuis naar de Nieuwstraat zijn verhuisd.
In totaal zijn op zolder zes werkplekken gerealiseerd. Ook Miranda Dubbeldam (afdelingssecretaresse P&P en V&F) en Jan van den Berg (L&C) krijgen hier een werkplek.
Om veilig te kunnen werken op de zolder in de Nieuwstraat is het nodig dat er een alternatieve vluchtroute is voor het geval de trap niet kan worden gebruikt. Om dit te realiseren, zal een doorbraak naar de voormalige conciërgewoning worden gemaakt. De plannen hiervoor zijn in ontwikkeling en de benodigde vergunning is aangevraagd.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Project afstoten Oude Vest

Zoals in de UVOK is vastgelegd, wordt dit jaar locatie Oude Vest afgestoten en teruggegeven aan de gemeente. De verhuringen en de lessen en cursussen moeten over de bestaande locaties worden verdeeld. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, is een externe projectleider, Marco Westhof, aangetrokken. De planning is dat vanaf 1 juli de eerste werkzaamheden plaats gaan vinden en dat de Oude Vest per 31 juli aan de gemeente wordt overgedragen. Bij de start van het nieuwe lesseizoen op dinsdag 3 september moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Gemiva-SVG in het Volkshuis

Sinds september vorig jaar is Gemiva-SVG in Het Leidse Volkshuis aanwezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven om in de maatschappij te participeren. De cliënten komen van de vestigingen Start!, De Ervaring en AC de Zuidwester. Bekijk de communicatieflyer van de cliënten en medewerkers van de Ervaring. Ze vinden het heel leuk als je interesse toont en ze helpen je graag.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Update productgroepen V&F

Vorig jaar heb ik in de BplusC in actie al gemeld wat de veranderingen zijn binnen de afdeling en wie waarvoor verantwoordelijk is binnen V&F. De belangrijkste verandering is dat een medewerker niet meer verantwoordelijk is voor alles binnen het gebouw waar hij werkt, maar dat de medewerker verantwoordelijk is voor een of meerdere facilitaire productgroep(-en) voor heel BplusC. Dat heeft ons de afgelopen periode al heel wat goede dingen opgeleverd. Zo blijkt dat zaken in elk gebouw anders geregeld zijn en dat we onnodig veel toeleveranciers hebben, wat het aansturen van de werkzaamheden erg ingewikkeld maakt. Daar krijgen we nu beter zicht op en dat kunnen we aanpakken. Klik hier voor de nieuwe lijst met productverantwoordelijkheden (ook terug te vinden op AFAS). Door afscheid van collega's zijn er wat zaken aangepast. Als je hierover vragen hebt, dan kun je mij natuurlijk altijd benaderen.

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Pensioen Marij Schols

Eerder deze maand heeft Marij Schols aangegeven per 1 juli 2019 met (vervroegd) pensioen te gaan. 'Een cadeautje aan zichzelf', zoals ze het zelf verwoordt. We gaan aan de slag om een goede opvolger voor haar te vinden. We houden jullie op de hoogte over de voortgang.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Vanaf nu besteden we hier aandacht aan in de interne nieuwsbrief. Afgelopen maand heeft dichter Leo van Zanen – in het kader van de Week van de Poëzie – een dichtersmiddag met Leidse dichters rondom het thema 'vrijheid' georganiseerd in bibliotheek Nieuwstraat. Klik op de link voor een uitgebreid fotoverslag.

In het Leidsch Dagblad was er aandacht voor het JSR Winterconcert en een mooi interview met dirigent Bram Soentjens: 

Verschillende artikelen over de voorlezende burgemeesters en wethouder in Leiden en Leiderdorp tijdens De Nationale Voorleesdagen: 

En aandacht bij Unity voor alweer een interessante College Tour in de Merenwijk.