Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

De ondernemingsraad heeft op dit moment plek voor twee nieuwe or-leden: een vanuit Klantenservice en een vanuit Innovatie & Onderwijs. Lijkt het je leuk en interessant om mee te praten en mee te denken over de organisatie? Dan is dit je kans! Zeker nu er spannende tijden aanbreken met de aanbesteding kunnen we jouw hulp, inzichten en vragen goed gebruiken.

In overleg met de raad van bestuur, en gezien de belangrijke onderwerpen op onze agenda, volgen we voor het invullen van deze vacatures een verkorte procedure.

Medewerkers kunnen zich tot en met zondag 7 maart 2021 kandidaat stellen door een mail te sturen naar ondernemingsraad@BplusC.nl. Op maandag 8 maart zullen we de binnengekomen kandidaturen controleren en bekendmaken.

Graag wil ik je oproepen om na te denken over een lidmaatschap van de ondernemingsraad. Het is interessant en leerzaam om mee te mogen denken en mee te praten over belangrijke besluiten die het hele bedrijf aangaan en de toekomst van onze organisatie bepalen. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk om collega’s van andere afdelingen te leren kennen en met elkaar te discussiëren en samen te werken rond allerlei onderwerpen.

Vragen over de verkiezingsprocedure, de kandidaatstelling en dergelijke kun je stellen aan de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad (via ondernemingsraad@BplusC.nl). Een overzicht van de belangrijkste punten voor deze verkiezing vind je in dit document.

Wat het or-werk precies inhoudt, hoor je natuurlijk het best van een van de or-leden. Schroom niet om Bas van Emmerik, Pepijn Uitterhoeve, Kurt Berger, Ingeborg Cneut of ondergetekende te vragen naar onze ervaringen.

Léonie van der Geest