BplusC in actie

Nieuws uit het MT!

Personeelsbijeenkomst online

Donderdag 9 december 2021 was er een digitale personeelsbijeenkomst. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: COVID, huisvesting centrum, UVOK 2022 en pensioen/cao. Omdat niet iedereen in de gelegenheid was om de bijeenkomst ‘live’ te volgen sturen we hierbij de link om de personeelsbijeenkomst van donderdag terug te kijken. Wij willen je erop wijzen dat het gebruik van de link en de informatie voor vertrouwelijk en persoonlijk gebruik is.

Wie: Willem van Moort | Status: 9-12-2021

Terugblik UVOK 2019-2021

In de lopende UVOK-periode 2019-2021 heeft BplusC zeer veel bereikt op het gebied van bibliotheekvernieuwing.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Certificeringsaudit CBCT

Op 13 en 15 december jl. heeft de certificeringsaudit van de B en de C van BplusC plaatsgevonden. De twee auditoren zijn in gesprek gegaan met een groot aantal collega's, samenwerkingspartners, leerlingen, wethouders en de Raad van Toezicht en OR. Vanwege de coronamaatregelen hebben de gesprekken grotendeels online plaatsgevonden. Op basis van de eerder ingevulde zelfevaluatie, aangevuld met alle input uit deze gesprekken, zullen de auditoren in de loop van januari een eindrapport opleveren en wordt duidelijk of BplusC opnieuw voor vier jaar gecertificeerd zal worden. Tijdens het eindgesprek werd duidelijk dat het eindrapport verbeterpunten zal bevatten, maar bovenal waren de auditoren zeer positief getroffen door de betrokkenheid en passie waarmee BplusC'ers hun werk doen en over hun werk en vooral het belang hiervan vertellen. Onze samenwerkingspartners waarderen de samenwerking en benadrukten het belang van BplusC voor de stad en het grote maatschappelijke effect dat we met elkaar teweegbrengen. De gesprekken hebben BplusC voor de auditoren tot leven gebracht en kleur gegeven aan de vele stukken en documenten die ze ter voorbereiding hebben ontvangen. We zien het eindrapport met vertrouwen tegemoet!

Wie: Willem van Moort | Status: 13 en 15-12-2021

Invulling vacature hoofd Lessen en Cursussen

Het is helaas niet gelukt voor het eind van het jaar een nieuw hoofd L&C te benoemen. De vacature was opnieuw uitgezet door werving- en selectiebureau K+V en heeft een aantal geschikte kandidaten opgeleverd. Dat leek goed nieuws tot de kandidaten lieten weten zich vanwege een aanbod van een andere werkgever en persoonlijke omstandigheden en overwegingen terug te trekken uit de procedure. We zetten onze zoektocht samen met K+V voort en beraden ons op de beste aanpak om zo snel mogelijk een nieuwe collega te kunnen voorstellen.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Sport en cultuurfonds voor volwassenen

Op initiatief van PvdA gaat in 2022 een volwassenenfonds sport en cultuur van start. Met dit fonds kunnen mensen met een smalle beurs een vergoeding krijgen voor de contributie van de sportvereniging of voor de deelname aan een culturele cursus. In Leiden hebben we al het jeugdfonds sport en cultuur waardoor kinderen gratis kunnen sporten of naar culturele activiteiten kunnen gaan. In aanvulling daarop komt er nu dus een volwassenenfonds sport en cultuur. Door sport en cultuur voor iedereen betaalbaar te maken, zorgen we voor een betere (mentale) gezondheid van alle Leidenaren. En dat is goed voor iedereen! Lees op de website van PvdA meer over het sport- en cultuurfonds. 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: v.a. 1-1-2022

Cultuurcoach Leiderdorp en het van RIJN Festival organiseren een meerdaagse kunst-installatie

Van 13 december 2021 tot en met 2 januari 2022 organiseren de Cultuurcoach Leiderdorp en het van RIJN Festival een gezamenlijke meerdaagse kunst-installatie: aangelichte, kleurrijke kussens drijven in het water achter de Sterrentuin, aan de Laan van Berendrecht. Met deze installatie bekennen zij op symbolische wijze kleur aan kunst en cultuur in Leiderdorp. Een toepasselijk initiatief in deze tijd van het jaar! Heb je zelf initiatieven vanuit BplusC waar de cultuurcoach Leiderdorp bij betrokken kan worden? Neem dan contact op met Anne-Pauline (zie persbericht).

Wie: Hélène Neerhoff | Status: vanaf 13-12-2021 t/m 2-1-2022

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

  • Artikel huisvesting BplusC centrum

  • Artikel Unity Minecraftchallenge
  • Muziekdocent Liesbeth stond in het Leids Nieuwsblad. Lees hier het volledige artikel.

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend