Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

Beste collega’s, 

Juli was rustig, maar augustus was een roerige maand voor de ondernemingsraad (or). We hebben twee or vergaderingen gehad, één raad van bestuur (rvb) vergadering en een or training samen met de rvb en bestuurssecretaris Cindy Ijdo. 

In de vergadering van juli hebben we een fijn gesprek gehad met Aad Arbouw, de financiële controller van BplusC. Aad maakte ons heel duidelijk dat de gemeente heel dicht op de centen zit en regelmatig bezuinigingen oplegt. Hij gaf heldere antwoorden op een aantal vragen; een uitvoerig verslag kun je lezen in de notulen van 14/07.  Verder hebben we gesproken over de mogelijkheden van de or om concrete suggesties te doen voor wat de organisatie allemaal kan doen om de gemeente tevreden te stellen.  

Augustus zag een korte or vergadering, waarin wij voornamelijk de overlegvergadering voor de week daarop hebben voorbereid. Op die vergadering zijn we op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de onderhandeling met de gemeente, met voor ons de brandende vraag of, gezien het feit dat de gemeente eist dat niet-gesubsidieerde lessen kostendekkend aangeboden worden, hoe ‘kostendekkend’ gedefinieerd is. Beslaat dat alleen de loonkosten van de docent (de voorkeur van zowel de or als de rvb) of wil de gemeente per sé dat de volledige kosten (facilitair, communicatie, management, ICT, huisvestingslasten etc) er bij ingerekend worden? Er is nog geen uitsluitsel hierover van de gemeente.

25 augustus heeft de or samen met de rvb een training mogen genieten van Inge Hofstee. Zij heeft ook gemedieerd in de lente, waardoor ze al bekend was met onze situatie. Het was een positieve, productieve ochtend waar we veel geleerd hebben over de Wet op de Ondernemingsraden, en hoe deze toepasbaar is op onze situatie en organisatie.  

Namens de or, 

Pepijn Uitterhoeve