BplusC in actie

Nieuws van het mt!

Meerjarenbeleidsplan en -begroting 2023-2025 

Voor de zomer heeft BplusC haar meerjarenbeleidsplan ingediend bij de gemeente Leiden. In augustus is hierover gesproken met de beleidsambtenaren. Hieruit zijn nog aanvullende acties gekomen waarover momenteel overleg wordt gepleegd. De OR is op 18 augustus bijgepraat door het bestuur over de laatste ontwikkelingen. In september wordt een personeelsbijeenkomst georganiseerd om de plannen voor de komende jaren toe te lichten. Op het moment van schrijven is deze datum nog niet bekend, maar deze zal z.s.m. bekend gemaakt worden. 

Wie: Willem van den Broek | Status: Lopend – datum volgt binnenkort 

Medewerker Onderzoek 2022 

Op de afdelingen Klantenservice, I&O, L&C, E&C en Staf zijn voor de zomer de gesprekken gestart over de resultaten van het Medewerker onderzoek 2022. Op afdeling V&F starten de gesprekken na de zomer. Per afdeling wordt gekeken welke onderwerpen relevant zijn en welke verbeteracties kunnen worden ingezet.  

Een veelgenoemd verbeterpunt is het beschrijven van werkprocessen, zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet en wanneer. Op afdeling HR zijn de werkprocessen rond ‘Werving en selectie’ en ‘Indiensttreding’ beschreven. Een mooi voorbeeld hoe het Medewerker onderzoek tot concrete verbeteracties leidt! 

Wie: Afdelingshoofden/Bestuurssecretaris | Status: Lopend 

Implementatie functieboek OB-KE  

In de loop van september ontvangen alle collega’s in dienst bij BplusC de brief waarin staat aan welke generieke functie hun huidige functie is gekoppeld zodat de reactie- en bezwaartermijn niet in de zomervakantieperiode vallen en we het proces zorgvuldig kunnen doorlopen. Met vragen of voor nadere toelichting kun je in gesprek gaan met je afdelingshoofd. Kom je er samen niet uit of wil je bezwaar maken tegen de voorgenomen indeling stuur dan binnen vier weken een mail met de argumenten waarom je bezwaar maakt naar HR@bplusc.nl. 

Hoe dat precies gaat kun je lezen in de ‘Procedureregeling indeling functies OB/KE’ op AFAS. 

Wie: Cindy IJdo/HR | Status: Lopend – Ingangsdatum 1-1-2023

Zomerprogramma Cultuurcoaches   

De zomervakantie zit erop! Ook dit jaar hebben de cultuurcoaches, in samenwerking met SOL Leiden, een bomvol programma georganiseerd in de Leidse wijken.  

Kinderen van 4 tot 12 jaar konden 6 weken lang meedoen aan workshops muziek, dans, theater, fotografie, keramiek, zang, tekenen en musical van aanbieders uit heel Leiden. Ook brachten wij dit jaar voor het eerst een heuse meespeeltheatervoorstelling van de Leidse theatergroep Theatralala naar de wijken Mors en Slaaghwijk.  

Wij blikken terug op een succesvolle zomer waarin wij hebben genoten van 294 blije kindergezichten. 

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Lopend  

Weerbaarheidstraining Klantenservice en Facilitair                 

Tijdens de weerbaarheidstraining leert André Weijers, de trainer, ons hoe om te gaan met agressieve klanten en bezoekers. Er wordt aandacht besteed aan soorten agressie en hoe hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld het simpele groeten van bezoekers zodat ze gezien zijn, is al een heel effectief middel. Welke houding kun je het beste aannemen, hoe kun je positief formuleren (zeggen wat wel mag, i.p.v. wat niet mag en consequenties benoemen) en hoe plan je je acties, zodat je eigen veiligheid voorop komt. Ook is er veel aandacht voor de controle van je eigen aandacht; hoe kun je zorgen dat je rustig blijft en met de juiste energie handelt? De training werd doorspekt met mooie anekdotes uit de tijd dat André nog bij de politie werkte en hoe hij, of collega’s, omgingen met situaties. 

In oktober volgt de tweede tranche trainingen waarbij de rest van de collega’s van facilitair en klantenservice getraind zullen worden.  

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend  

Invulling vacatures Klantenservice 

Het is gelukt om de vacatures klantadviseur A, coördinator klantenservice en functioneel beheerder in te vullen. We hebben twee nieuwe (externe) collega’s en twee bestaande (interne) collega’s die gaan starten op de functies.  

Noortje van Hooff gaat medio september aan de slag als klantadviseur A. Zij gaat te zijner tijd invulling geven aan de uren die Louis zal achterlaten door zijn pensionering. Het fijne is dat we hierdoor continuïteit hebben in Leiderdorp en dat beide collega’s zo het werk goed kunnen overdragen.  

Daarnaast is per 1 augustus Deirdre Arps gestart als klantadviseur A. Zij gaat voor een groot gedeelte invulling geven aan uren in Het Gebouw. 

Ursula Gallert gaat starten als functioneel beheerder voor Cursad, naast haar werk voor de Cursusadministratie. Haar werk als klantadviseur C voor de afdeling Onderwijs zal zij dan gaan afstoten. Totdat er echter een opvolger voor deze werkzaamheden is, blijft Ursula aanspreekpunt voor deze taken voor onderwijs, zodat de continuïteit geborgd is. De vacature hiervoor is inmiddels uitgezet via HR. 

Per 13 september start vervolgens Astrid Nooter als coördinator klantenservice. Naast coördinator uren zal Astrid ook uitleenuren invullen, grotendeels op de Nieuwstraat. 

Heel fijn dat zo alle coördinatie uren weer zijn ingevuld!  

De nieuwe collega’s zullen zich ongetwijfeld zelf nog aan jullie voorstellen.  

Ik ben heel blij dat het gelukt is om alle vacatures in te vullen en ik heb er vertrouwen in dat we er fijne, maar ook capabele collega’s bij krijgen.  

Wie: Lara Bleijerveld | Status: per 1-8-2022  

Oproep (tijdelijke) vervanging vertrouwenspersoon                            

Door omstandigheden is de huidige vertrouwenspersoon, Els Snijder, tijdelijk niet in staat haar taken uit te voeren. 

Vandaar deze oproep aan alle medewerkers of een van jullie bereid is om de taken van vertrouwenspersoon (tijdelijk) waar te nemen.  

Wil je meer weten of heb je belangstelling neem dan contact op met afdeling HR via mail: hr@bplusc.nl of telefonisch via 071 5168 (555) of (558). De vertrouwenspersoon krijgt een training aangeboden om deze rol goed te kunnen uitoefenen. 

Voor welke zaken kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?  
Werknemers kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon als zij op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, (psychisch) geweld en agressie.  

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:  

  • Opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers die op de werkplek geconfronteerd zijn/ worden met ongewenste omgangsvormen, discriminatie, agressie en pesten 
  •  Het analyseren van de voorvallen van ongewenst gedrag  
  • In overleg met de werknemer zoeken naar een bemiddelaar  
  • Zo nodig adviseren over en ondersteunen bij het indienen van een formele klacht  
  • Verwijzen naar professionele hulpverleners, indien gewenst door de werknemer  
  • Verzorgen van een goede klachtenregistratie  
  • De vertrouwenspersoon heeft geheimhouding en doet niets zonder toestemming van degene die een beroep op haar heeft gedaan  
  • De vertrouwenspersoon heeft geen onderzoeksbevoegdheid en velt geen oordeel                                  

Tot (tijdelijke) vervanging is geregeld kun je terecht bij: 
Sachar Wirl - HR adviseur 
Tel.: 071 – 5168(555) of 06 – 52625761 
Email: s.wirl@bplusc.nl 

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend  

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in september op het programma staat. Bekijk hier de kalender. 

BplusC in het Nieuws 

Wie: Cindy IJdo | Status: Doorlopend