Bericht van Willem van den Broek

Beste medewerkers en vrijwilligers van BplusC, 

De warme temperaturen duren voort, maar de zomervakantie loopt op haar einde. Binnenkort start BplusC weer met al haar activiteiten en gaan ook weer de lessen van start.  

In de zomermaanden is met de gemeente doorgewerkt aan plannen rondom de huisvesting. BplusC groeit met haar brede scala aan bibliotheekfuncties straks door naar een 'derde plek’ waar iedereen welkom is. Een veilige en toegankelijke plek voor iedereen, waar mensen kunnen zijn wie ze zijn, waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze geïnspireerd worden. Je kunt hier (samen)werken, studeren, ontmoeten en deelnemen aan lezingen en workshop. Het IDO krijgt een belangrijke rol om mensen bij te staan bij allerhande vragen. Het Taalhuis biedt hulp en ondersteuning voor taal en leesbevordering. Naast collectie richt BplusC zich in de derde plek op connectie. 

Momenteel worden diverse scenario's en mogelijke locaties uitgewerkt en doorgerekend. 

Ook voor de nieuwe muzieklocatie, de C-hub aan de Oude Vest, zijn we weer een stap verder. Hoe mooi is het als we over enkele jaren  een prachtig gebouw hebben met moderne faciliteiten waar we alle muzieklessen en –activiteiten een plek kunnen geven en een impuls gaan geven aan het Cultuurkwartier door samen te gaan werken met de Leidse Schouwburg. 

Als derde focust BplusC zich op samenwerkingen en de activiteiten die BplusC uitrolt via de Cultuurpakketten, de cultuurcoaches en Verwonder om de Hoek. Hiermee bereiken we de scholen en de wijken.  

Ook dit seizoen hebben wij een prachtige taak om met elkaar Kennis, kunst en cultuur te brengen onder de inwoners van Leiden en de regio. 

Willem van den Broek – vz Raad van Bestuur BplusC