Ondernemingsraad

Vacaturebeleid | Stagevergoeding | Jaarrekening en jaarverslag 2018

Nieuws uit de OR-vergadering! Check de notulen op AFAS. Hierbij alvast een kort verslag.

Het vacaturebeleid staat nog steeds hoog op de agenda. De OR werkt hard aan de onderbouwing van een stuk over het vacaturebeleid dat besproken is tijdens de overlegvergadering met de RvB van 11 juli. De onderbouwing bestaat uit casussen van medewerkers in geanonimiseerde vorm. Het is de bedoeling van de OR om bij te dragen aan een transparant vacaturebeleid dat breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Stagevergoeding voor de stagiairs bij BplusC stond op initiatief van de OR ook op de agenda. Een bedrijf is niet wettelijk verplicht stagiairs een vergoeding te bieden. De nadruk bij een stage ligt op leren en ervaring opdoen in de praktijk. Op het moment krijgen MBO stagiairs geen financiële vergoeding en HBO stagiairs wel. De OR wil een genuanceerd gesprek hierover voeren met de RvB.

De jaarrekening en het jaarverslag van 2018 zijn besproken met de RvB. De OR was positief over de mate van detail die besteed was aan de antwoorden op onze vragen. Voor een aanzienlijk deel zijn onze vragen naar tevredenheid beantwoord door de RvB. Tegelijkertijd blijven er een paar punten over waar de OR graag meer toelichting op krijgt. Door een negatief eindsaldo van de jaarrekening is de algemene reserve van BplusC met 202.221,-afgenomen. Uit de begroting van 2019 blijkt een verdere stijging van overheadkosten.. In de volgende overlegvergadering zullen een paar onderwerpen uit het jaarverslag/jaarrekening opnieuw aan de orde komen.

In september staat een bijeenkomst gepland met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft twee nieuwe mensen in haar geledingen. De OR ziet ernaar uit om kennis met hen te maken.

Wil je reageren, heb je vragen of mis je een onderwerp op de agenda?
Schiet een van de OR-leden aan of stuur ons een mailtje!

Bas van Emmerik & Nicolien van der Rest