Bericht van Willem van Moort

Ontwikkelingen nu aanbesteding Cultuur voorlopig niet doorgaat

Never a dull moment... Als er een kreet van toepassing is op BplusC dan is het, zeker de laatste tijd, wel deze!

Graag belicht ik een paar onderwerpen die de laatste weken in een stroomversnelling zijn geraakt.
Wethouder Yvonne van Delft kondigde vorige maand aan dat de voorgenomen aanbesteding Cultuur voorlopig niet doorgaat. Dat is heel goed nieuws, maar neemt niet weg dat de doelstelling van de gemeente Leiden hetzelfde blijft, nl. dat BplusC meer en sneller moet veranderen dan we tot nu toe hebben laten zien.

Belangrijkste speerpunten:
Subsidie komt ten goede aan focusgroepen en samenspel.
Om dit te bereiken, maken we deze lessen goedkoper t.o.v. individuele lessen en lessen voor volwassenen. Aanbod in de wijken wordt vaak zelfs gratis aangeboden. Dit betekent niet dat we geen individuele lessen of lessen aan volwassenen meer kunnen aanbieden, maar wel dat we dat anders moeten doen.

BplusC profileert zich met nieuw en doelgroepgericht aanbod in de wijken i.s.m. partners.
Vanuit de afdelingen I&O (Onderwijs en Cultuurcoaches) en L&C worden vele nieuwe initiatieven ontplooid. Hierbij wordt steeds meer de verbinding gemaakt tussen binnen- en buitenschools aanbod en werken we volop samen met partners als Verwonder om de Hoek, Incluzio en SOL.

Een extra bezuinigingsopdracht voor kunsteducatie
Samen met eerdere financiële uitdagingen loopt dit op tot minimaal € 300.000 per jaar.

Huisvesting BplusC centrum
Zolang BplusC bestaat, wordt er gesproken over de huisvesting in het centrum van Leiden. Verschillende scenario’s zijn gepasseerd, even zoveel in de prullenbak verdwenen. Al met al een ingewikkelde puzzel waarbij de meningsverschillen binnen de gemeente niet helpen. Vastgoed, cultuur en economie kijken verschillend naar oplossingen, daar komen dan ook de adviezen van BMC en Republiq nog bij en BplusC heeft ook zo haar gedachten. Een belangrijk punt zijn de financiën m.b.t. huur, onderhoud, overige huisvestingslasten en investeringsbijdragen. We streven naar een duurzame oplossing waarbij de beschikbare middelen voor de inhoud (de B en de C van BplusC) niet worden beïnvloed door een stijging of daling van de kosten voor de stenen (de huisvesting). We denken in diverse werkgroepen en met de ondernemingsraad na over deze uitdagingen en de benodigde maatregelen. Verderop in deze nieuwsbrief vind je over een aantal onderwerpen al meer informatie.

Ik probeer jullie zoveel en zo snel mogelijk over de ontwikkelingen te informeren via de nieuwsbrief en bv. de (online) personeelsbijeenkomsten. Maar mocht je je zorgen maken of behoefte hebben aan nadere toelichting, laat het dan weten en praat erover met je leidinggevende en binnen je team.

Willem van Moort