Afdeling I&O

Verwonder om de Hoek | Cultuurbad

De missie van Verwonder om de Hoek is om kinderen de mogelijkheid te bieden om samen te ontdekken: "Wat je ook weet en wat je ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken."

Wat is Verwonder om de Hoek en wat doet BplusC daarin?

Verwonder om de Hoek is het samenwerkingsverband van Naturalis, BplusC en Cultuureducatiegroep waarbinnen de komende periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 wordt vormgegeven. Het samenwerkingsverband komt voort uit de proeftuin ‘Verwonder om de Hoek’ in 2020. Ervaringen uit de proeftuin nemen we mee in de komende CmK-periode.

In 2020 vond de proeftuin Verwonder om de Hoek plaats in Holland Rijnland. In dit project is het nieuwe loket voor activiteiten voor, onder en na schooltijd gebouwd en hebben we in vier wijken een pilot van een Om de Hoek-project gedraaid. In Leiden was dat in Zuidwest, waarin we actief zijn geweest met het aanbod BplusC in de buurt, onder schooltijd met workshops, na schooltijd met kortlopende cursussen.

In dit loket verbinden we Cultuur met de thema’s Natuur, Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid (NWTD). Dit doen wij door het samenbrengen van al het educatieve aanbod via één loket voor scholen en aanbieders op www.verwonderomdehoek.nl

Verwonderomdehoek.nl bevat straks een mijnomgeving waarin scholen samen met hun adviseur alle boekingen kunnen beheren. Ook is er gedacht aan een kasboekje waar het budget voor activiteiten kan worden opgenomen. Scholen kunnen precies zien hoeveel budget er beschikbaar is. In 2022 wordt het mogelijk om vraag vanuit scholen en aanbod vanuit aanbieders te koppelen met de aanbodsdoelen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De aanbodsdoelen zijn een vertaalslag van de kerndoelen en tussendoelen van SLO naar doelen van activiteiten van aanbieders. Hierdoor kun je zien hoe een activiteit een stukje uit je programma in de klas kan vervangen. Hiermee kan aanbod nog beter afgestemd worden op de vraag van de scholen en het curriculum.

Binnenschools-buitenschools en de Cultuurcoaches
Door het nieuwe loket wordt zichtbaar gemaakt hoe buitenschoolse activiteiten aansluiten bij het curriculum van de school en activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden. Om de Hoek-activiteiten bieden kinderen de kans om zich verder te verdiepen in onderwerpen waar hun interesse of passie ligt. Op school kunnen ze kennismaken en na schooltijd verdiepen.

Voor de aansluiting binnenschools-buitenschools zijn de Cultuurcoaches gevraagd dit te coördineren voor komend jaar in de wijken Zuidwest en Stevenshof. Sophie Graven heeft deze taak op zich genomen en is momenteel in beide wijken aan het inventariseren waar de behoeftes van de kinderen (scholen) liggen. Heb je plannen voor activiteiten in een van deze twee wijken? Laat het Sophie weten, wie weet kan het mee in de programmering voor Verwonder om de Hoek!

Het Cultuurbad 

Op woensdag 24 maart 2021 organiseerde wij in samenwerking met Cultuureducatiegroep en Naturalis een nieuwe editie van het Cultuurbad. Dit keer niet in een fysieke setting maar online. En we mogen toch wel zeggen dat het een groot succes was! Maar liefst 98 deelnemers uit het onderwijs, culturele veld en diverse gemeenten hebben deze online editie bijgewoond.
De aftrap werd gedaan door Mirjam Spoelstra (CEG) met een presentatie over de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit en de samenwerking Verwonder om de Hoek. Daarna namen Suzan Lutke en Henna Pursiainen ons mee met een interactieve presentatie rondom leren door creëren. We blikken graag even kort met jullie terug op deze inspirerende middag!
Een uitgebreid verslag kun je hier nalezen.

Roos Derichs
Coördinator Innovatie & Onderwijs