Ondernemingsraad

Reglement | Coronacrisis | Or-leden gezocht!

Op 9 april is de or op Teams bijeengekomen en zijn onder andere de volgende dingen besproken:

Het huidige or-reglement is vooral een verkiezingshandleiding. De or is een nieuw reglement aan het opstellen dat wat meer duidelijkheid biedt over hoe de or te werk gaat. Dit zal ook nieuwe leden wat meer houvast bieden.

Tevens is de or bezig met een brief naar de rvb met vragen die betrekking hebben op de coronacrisis. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het niet kunnen intrekken van vakanties, het al dan niet hervatten van lessen voor de jeugd, de status rond de arbeidstijdverkorting en problemen die sommige docenten ondervinden met het online lesgeven.

Verder heeft de or behoefte aan arboscholing, zodat we onze taak beter kunnen uitvoeren. De or gaat op zoek naar een deskundige die ons kan instrueren.

Als laatste is de or verwoed op zoek naar kandidaten die interesse hebben om ons te versterken vanaf de zomer. Wim is bijvoorbeeld voor Lessen & Cursussen het hele docentenbestand aan het bellen op zoek naar gegadigden. Ook Bas en Nicolien zullen hun collega’s van de klantenservice benaderen op zoek naar een kandidaat. Een voltallige or is zeer belangrijk voor het functioneren van het orgaan, dus als je werkt op de afdelingen L&C of KS, schroom niet je kandidaat te stellen!

Veel sterkte gewenst in deze tijden aan alle collega’s!

Pepijn Uitterhoeve