BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over het Medewerker Onderzoek, huisvesting en de anderhalvemetermaatschappij en het vertrek van Nico Zinke.

Personeelsbijeenkomsten juni 2020

Het is op dit moment nog niet in te schatten welke coronamaatregelen tegen die tijd van kracht zullen zijn, maar vooralsnog blijven de volgende bijeenkomsten gepland op maandag 8 juni van 9.00-10.30 uur en donderdag 11 juni van 13.00-14.30 uur in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. Op de agenda staan de uitkomsten van het Medewerker Onderzoek (MO) 2020 en de huisvesting van BplusC in het centrum van Leiden.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Respons Medewerker Onderzoek (MO) 2020

Elke twee jaar houdt BplusC een onderzoek onder haar medewerkers. Van dinsdag 31 maart t/m woensdag 15 april jl. was er gelegenheid het Medewerker Onderzoek 2020 in te vullen. Het responspercentage is dit jaar uitgekomen op 47,4%. Ter vergelijking: in 2016 was dit 46%, in 2018 40%. Klik hier voor een globaal overzicht van de respons per afdeling en per rol. We verwachten later deze maand te kunnen beschikken over het rapportagedashboard, waarmee we ook inhoudelijk meer inzicht krijgen in de antwoorden.

Wie: Cindy IJdo Status: afgerond

GoodHabitz

Om je te helpen ook op professioneel vlak de spannende ‘coronatijden’ goed door te komen, bieden VOB, KB en SPN onder de vlag van Bibliotheek Campus drie maanden gratis gebruik van GoodHabitz online training aan. Alle medewerkers van BplusC hebben tot 23 juni 2020 onbeperkt toegang tot de ruim 130 online trainingen van GoodHabitz. Daarmee kun je aan de slag met trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, Excel, BHV, werkgeluk, klantgerichtheid, positieve psychologie en nog veel meer! Leuk om te melden dat inmiddels al 92 collega's een account hebben aangemaakt, 120 trainingen zijn gestart en 48 certificaten zijn behaald 😉. We rekenen erop dat jullie hier veel gebruik van blijven maken. Kijk vrijblijvend rond of er iets interessants voor je bij zit, doe de GoodScan en doe er je voordeel mee! Als je wilt sparren over welke trainingen voor jou het meest geschikt zijn, kun je de resultaten van de GoodScan ook altijd bespreken met je leidinggevende of met P&O. Klik hier voor tips van collega's Els Snijder en Hannie Verspaget voor interessante trainingen.

Wie: Cindy IJdo Status: lopend

BplusC-huisvesting en de anderhalvemetermaatschappij

In de gesprekken met de gemeente Leiden over de huisvesting van BplusC in het centrum is inmiddels ook de mogelijke anderhalvemetermaatschappij een belangrijk onderwerp. De drie pijlers van BplusC zijn Kennis, Kunst en Contact, met contact als verbindende factor.
Welke maatregelen zouden we kunnen treffen om 1,5 meter afstand binnen BplusC te kunnen waarmaken als we straks weer (gedeeltelijk) open mogen? Wat zou dit betekenen voor onze dienstverlening? En welke eisen stelt dit aan de huisvesting?

Er is een projectgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle afdelingen en de or.

Wie: mt Status: lopend

Vertrek Nico Zinke (coördinator KS)

Nico Zinke (coördinator KS) heeft laten weten BplusC met ingang van 1 juli a.s. te gaan verlaten. In bijgevoegde mail licht Nico zijn besluit toe. We gaan aan de slag om een goede opvolger voor hem te vinden. We houden jullie op de hoogte over de voortgang en de wijze waarop we afscheid van Nico gaan nemen.

Wie: Lara Bleijerveld Status: lopend

Subsidie gemeente Voorschoten

BplusC heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Voorschoten om BplusC m.i.v. 1-1-2020 geen subsidie meer te verstrekken voor de activiteiten in de gemeente. Er is nog geen officiële reactie gekomen op het bezwaar, maar de gemeente Voorschoten heeft informeel een aantal locaties genoemd voor de activiteiten van BplusC. Na ontvangst van de officiële reactie op het bezwaar zullen we reageren op de voorgestelde opties.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Subsidie gemeente Wassenaar

Gemeente Wassenaar heeft laten weten m.i.v. 1-1-2021 te gaan werken met een nieuw subsidiebeleid. In gesprek met de gemeente Wassenaar is duidelijk geworden dat het nieuwe subsidiebeleid voor BplusC geen nadelige gevolgen zal hebben, in ieder geval tot het einde van lesseizoen 2020-2021.

Wie: Willem van Moort Status: lopend

Balie Nieuwstraat

De balie van de Nieuwstraat is nu echt gereed. De belangrijkste zaken zijn opgelost. De balie bestaat nu uit vier (los te halen) elementen. De installaties zijn nu allemaal geïntegreerd in de technische kolom en de laatste cosmetische aanpassingen zijn gedaan, waaronder het aanbrengen van lasnaden en het in de wax zetten van de bekleding.

Wie: Frank Baetens Status: afgerond

BplusC in het nieuws

  • De tentoonstelling naar aanleiding van het overlijden van Jacob Kanbier in bibliotheek Nieuwstraat leeft voort in de annalen van het Kanbiermuseum.
  • De afhaal-/bezorgservice van BplusC wordt zeer goed ontvangen en krijgt veel aandacht in de media! We worden o.a. genoemd in het Stadsnieuws Extra, op Facebook, in Trouw en in het Leids Nieuwsblad.
  • Het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft heel Nederland opgeroepen om gezamenlijk het Wilhelmus ten gehore te brengen vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin. Op deze manier hopen de musici van het orkest onze nationale feestdag met een groots en positief gebaar van saamhorigheid te starten. Onze docent Bram Soentjens, dirigent van het Kinderorkest en het Rapenburg Kamerorkest, heeft dit idee omarmd en deze video samen met zijn orkestleden opgenomen.
  • Een artikel over het inzetten van VR – o.a. bij BplusC – door een nieuwe ProBiblio-adviseur.
  • Stadsdichter Marianne van Velzen liet zich op uitnodiging van de Cultuurcoaches opsluiten in bibliotheek Nieuwstraat. Ze liet zich inspireren door stilte en boeken en schreef zes gedichten op de ramen van de bibliotheek. Het Leidsch Dagblad deed verslag van 'Woorden tussen muren'. 

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in mei 2020 op het programma stond. Ten gevolge van de coronamaatregelen vervallen alle activiteiten t/m 19 mei a.s.

Status: Linda Capel Status: lopend