Bericht van Willem van Moort

Er is de afgelopen maand weer heel veel gebeurd bij BplusC. Via de mt-nieuwsbrieven houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen op de verschillende afdelingen.

Bij de laatste persconferentie werd duidelijk dat de versoepeling van de coronamaatregelen per 11 mei a.s. deels op BplusC van toepassing is. De versoepeling geldt vooralsnog voor de bibliotheek, niet voor kunst- en cultuureducatie. We informeren jullie via een aparte nieuwsbrief over de laatste stand van zaken.

Ondanks dat onze locaties de afgelopen periode gesloten zijn geweest, gebeurt er op alle afdelingen zóveel waarmee we onze waarde voor Leiden en haar inwoners bewijzen dat we met recht kunnen zeggen dat BplusC open is! De mt-nieuwsbrieven staan vol met prachtige voorbeelden.

Binnenkort verwachten we de rapportage van het Medewerker Onderzoek dat in april is uitgevoerd. De eerste voorzichtige previews laten mooie resultaten zien, waaruit blijkt dat we op de goede weg zijn. In juni zullen we de resultaten met jullie delen, hopelijk tijdens de geplande personeelsbijeenkomsten en anders digitaal.

Dan hopen we ook meer te kunnen vertellen over de huisvesting van BplusC in het centrum van Leiden. We verwachten binnenkort – in goed overleg met de gemeente – een keuze te kunnen maken uit de verschillende scenario’s die zijn/worden onderzocht.

Veel leesplezier!

Willem van Moort