Nederlands 6

Proefles

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is kennis van (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of van de grammatica van het Engels noodzakelijk. De cursus Nederlands 6 sluit aan op de BplusC-cursus Nederlands 5 (met tussenniveau B2.1 van het ERK/CEF als eindniveau). Als je ergens anders niveau B2.1 hebt behaald dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de cursus.

In deze cursus is er veel aandacht voor uitbreiding van vocabulaire, en voor het gebruiken van de nieuw geleerde woorden in schriftelijke en mondelinge oefeningen. Eerder geleerde grammatica wordt herhaald en uitgebreid en verfijnd. De teksten zijn gebaseerd op culturele en actuele thema’s, maar ook onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis komen aan bod.
Er wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden. Als je deze cursus volgt, kun je niveau B2.2 van het ERK/CEF bereiken.

Lesmateriaal

Berna de Boer en Ronald Ohlsen: Nederlands op niveau. Tweede, herziene druk. Bussum 2015. ISBN: 978 90 469 0441 1. € 42,95. Nederlands op niveau is een multimediale methode die bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten en oefeningen, en een uitgebreide website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal. Met een code in het boek krijg je onbeperkt toegang tot deze website.
Voor de cursus Nederlands 6 wordt gebruik gemaakt van de tweede helft van het boek.
De cursusprijs is exclusief lesmateriaal.

Als je van BplusC bericht hebt ontvangen dat de cursus inderdaad doorgaat, schaf dan het voorgeschreven cursusboek aan en breng dit mee naar de eerste bijeenkomst.


Maak het mee

Schrijf je vandaag nog in voor de cursus Nederlands 6

Activiteitscode: 4.3.1-095
Cursusnaam: Nederlands 6
Lesvorm: {{ coursetypes[0].name }} - {{ coursetypes[0].type }}
{{ errors.first('step1.DLN_BLOCK') }}
{{ errors.first('step1.courseType') }}
{{ errors.first('step1.DLN_VR2') }}
{{ errors.first('step1.VGD_TARIEFCODE') }}

{{ errors.first('step2.LL_GESL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VN') }}
{{ errors.first('step2.LL_NM') }}
{{ errors.first('step2.LL_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step2.LL_ADRES') }}
{{ errors.first('step2.LL_NR') }}
{{ errors.first('step2.LL_PC') }}
{{ errors.first('step2.LL_PLAATS') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL1') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL2') }}
{{ errors.first('step2.LL_EMAIL') }}

Voor cursisten onder de 18 dienen de onderstaande formuliervelden te worden ingevuld te worden door een ouder of voogd:

Gegevens lesgeldplichtige:

{{ errors.first('step3.VGD_VL') }}
{{ errors.first('step3.VGD_VN') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step3.VGD_ADRES') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NR') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PC') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL1') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL2') }}
{{ errors.first('step3.VGD_EMAIL') }}

{{ errors.first('step3.DLN_VR17') }}
{{ errors.first('step3.VGD_REKENING') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TENAAM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INCTERM') }}
{{ errors.first('step3.payment') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INC') }}

{{ errors.first('step3.DLN_AVG1') }}

Bedankt voor uw inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving. Je inschrijving wordt momenteel verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging via mail. Bij eventuele vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Meerdere inschrijvingen?

Klik hier indien u nog een cursist wilt inschrijven.

Inschrijving mislukt.

Er is iets mis gegaan tijdens uw inschrijving, mogelijk wordt deze pas later verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Andere cursussen in categorie Taal en Literatuur