Engels - Film and Literature course

Proefles

Ben je dol op literatuur en een filmliefhebber? De cursus Film en Literatuur is bedoeld om je dieper te laten nadenken over de verfilming van romans. We zullen bepaalde kenmerken van de romans en de filmversies ervan grondig bekijken. Waarom maken de filmmakers bepaalde keuzes? Wat is het effect van het comprimeren van tijd en ruimte, van het omzetten van taal in beeld? Wat is de impact van acteurs, ontwerpers en technici op films?  

Cursisten lezen de hele tekst, bekijken de film en maken aantekeningen. De groep komt eens per maand bijeen om een roman en de filmversie ervan te bespreken. 

De gekozen boeken en films gaan over verschillende culturen, tijdvakken en thema’s en zijn geschreven in verschillende stijlen. In elk van hen is het stempel van de auteurs en makers duidelijk zichtbaar. Dit leidt tot interessante gesprekken en speculaties over de keuzes die schrijvers en filmmakers hebben gemaakt, en over hoe producers en regisseurs de oorspronkelijke boeken hebben geïnterpreteerd. 

Taal van de cursus: Engels/Nederlands 

Het lesmateriaal is niet in de lesprijs inbegrepenWij adviseren je om met de aanschaf van het lesmateriaal te wachten totdat je van ons bericht hebt ontvangen dat je cursus doorgaat.

Do you love reading literature and are you a film buff? The Film and Literature course is designed to get you deeper into thinking about film adaptations of literary works. We will look closely at selected features. Why do filmmakers make certain choices? What are the effects of compressing time and space, of turning words into images? What impact do actors, designers and technicians have on these films? You will read the entire text, watch the film and make notes. We will meet once a month to discuss a single novel and its film adaptation.  

The books and films chosen cover different periods and cultures, and harbour a variety of themes and styles. In each of them the stamp of the creators involved is clear to see, thus making for interesting discussions and speculations about the choices made by both authors and directors, and about directors’ interpretations of the original books. 

Language of the course – English/Dutch

Costs of any course materials are not included in the course fee. We advise you not to purchase the course materials until we have notified you that the course will go ahead. 


Maak het mee

Schrijf je vandaag nog in voor de cursus Engels - Film and Literature course

Activiteitscode: 4.3.1-027
Cursusnaam: Engels - Film and Literature course
Lesvorm: {{ coursetypes[0].name }} - {{ coursetypes[0].type }}
{{ errors.first('step1.DLN_BLOCK') }}
{{ errors.first('step1.courseType') }}
{{ errors.first('step1.DLN_VR2') }}
{{ errors.first('step1.VGD_TARIEFCODE') }}

{{ errors.first('step2.LL_GESL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VN') }}
{{ errors.first('step2.LL_NM') }}
{{ errors.first('step2.LL_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step2.LL_ADRES') }}
{{ errors.first('step2.LL_NR') }}
{{ errors.first('step2.LL_PC') }}
{{ errors.first('step2.LL_PLAATS') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL1') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL2') }}
{{ errors.first('step2.LL_EMAIL') }}

Voor cursisten onder de 18 dienen de onderstaande formuliervelden te worden ingevuld te worden door een ouder of voogd:

Gegevens lesgeldplichtige:

{{ errors.first('step3.VGD_VL') }}
{{ errors.first('step3.VGD_VN') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step3.VGD_ADRES') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NR') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PC') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL1') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL2') }}
{{ errors.first('step3.VGD_EMAIL') }}

{{ errors.first('step3.DLN_VR17') }}
{{ errors.first('step3.VGD_REKENING') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TENAAM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INCTERM') }}
{{ errors.first('step3.payment') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INC') }}

{{ errors.first('step3.DLN_AVG1') }}

Bedankt voor uw inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving. Je inschrijving wordt momenteel verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging via mail. Bij eventuele vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Meerdere inschrijvingen?

Klik hier indien u nog een cursist wilt inschrijven.

Inschrijving mislukt.

Er is iets mis gegaan tijdens uw inschrijving, mogelijk wordt deze pas later verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Andere cursussen in categorie Taal en Literatuur