Internationaal kidskoor 7-10 jaar Leiden

Proefles

*English text below

Hou je van zingen en doe je dit graag samen met anderen? Kom dan meezingen in ons Internationaal kidskoor!

Hier leer je je eigen stem goed kennen, maar ook om samen met andere kinderen te zingen. We zingen heel veel verschillende leuke liedjes;  popliedje, iets uit een film of musical  of liedjes van  Spotify of YouTube. We zingen in het Nederlands, in het Engels en ook in andere talen. Ervaring is niet nodig. We maken een begin met zangtechniek,  met presentatie sen met samen muziek maken. Kortom: We maken je op een speelse manier wegwijs in de basis van zingen en in de mooie wereld van de muziek,  en dat alles in een gezellige sfeer.

Zingen is heerlijk, je bent zelf het instrument en je hebt het altijd bij je, dus je kunt zingen waar je maar wilt en wanneer je maar wilt. Ook is belangrijk om je stem te laten horen, in het leven, om je uit te spreken over wat er in je omgaat. Als je zingt vertel je altijd een verhaal,  jouw verhaal en is zingen daarmee ook een mooie manier om je emoties te uiten.

Ben je nieuwsgiering geworden? Kom dan vooral eens een keertje meezingen!

Huiswerk
Geen huiswerk, maar zoveel mogelijk zingen thuis helpt altijd mee!

Lesmateriaal
Je krijgt een zangmap met liedteksten voor in de les, van de juf.

De docent
Vivian stond jaren op het podium in binnen– en buitenland met o.a. Carlo D’Wys & the voices of soul (o.a. North Sea Jazz), discoglitter & glamourband Groove the Princess en zong backing vocals bij vele Nederlandse artiesten tijdens optredens in het Gelredome.

Als zangcoach heeft ze meegewerkt aan the Voice van Vlaanderen en aan de methode ZangExpress.
Vivian is al 15 jaar zangdocent bij de Muziekschool van BplusC en geeft er o.a. de baby en peuterlessen, bandcoaching, gitaar plus zang en piano plus zang. 

“Nederland wordt steeds internationaler, daarom vind ik het leuk om een koor te leiden waarin iedereen welkom is en waarin taalplezier voorop staat!”

 

Het internationaal Kids Koor is een samenwerking tussen BplusC en JES Rijnland.

 

 

 

Do you like to sing and do you like to do this together with others? Then come and sing along in our International Kids Choir!

Here you get to know your own voice well, but also get to sing together with other children. We sing a lot of different fun songs; pop song, something from a movie or musical or songs from Spotify or YouTube. We sing in Dutch, in English and also in other languages. Experience is not necessary. We start with basic singing techniques, with presentations and with making music together. In short: We playfully familiarize you with the basics of singing and the beautiful world of music, all in a cozy atmosphere.

Singing is wonderful, you are the instrument yourself and you always have it with you, so you can sing wherever you want and whenever you want. It is also important to make your voice heard, in life, to speak out about what is going on inside you. When you sing you always tell a story, your story and singing is therefore also a beautiful way to express your emotions.

Have you become curious? Then come and sing along sometime!

Homework
No homework, but singing at home as much as possible always helps!

Teaching material
You will receive a singing folder with song lyrics for class from the teacher.

The teacher
Vivian has been on stage for years at home and abroad with, among others, Carlo D'Wys & the voices of soul (including North Sea Jazz), disco glitter & glamor band Groove the Princess and sang backing vocals with many Dutch artists during performances in the Gelredome.

As a singing coach she has contributed to the Voice van Vlaanderen and the ZangExpress method.

Vivian has been a singing teacher at the Music School of BplusC for 15 years and teaches baby and toddler lessons, band coaching, guitar plus vocals and piano plus vocals.

“The Netherlands is becoming increasingly international, which is why I enjoy leading a choir in which everyone is welcome and where language enjoyment is paramount!”

 

The international Kids Choir is a collaboration between BplusC and JES Rijnland.


Maak het mee

Schrijf je vandaag nog in voor de cursus Internationaal kidskoor 7-10 jaar Leiden

Activiteitscode: 1.2.4-003
Cursusnaam: Internationaal kidskoor 7-10 jaar Leiden
Lesvorm: {{ coursetypes[0].name }} - {{ coursetypes[0].type }}
{{ errors.first('step1.DLN_BLOCK') }}
{{ errors.first('step1.courseType') }}
{{ errors.first('step1.DLN_VR2') }}
{{ errors.first('step1.VGD_TARIEFCODE') }}

{{ errors.first('step2.LL_GESL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VN') }}
{{ errors.first('step2.LL_NM') }}
{{ errors.first('step2.LL_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step2.LL_ADRES') }}
{{ errors.first('step2.LL_NR') }}
{{ errors.first('step2.LL_PC') }}
{{ errors.first('step2.LL_PLAATS') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL1') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL2') }}
{{ errors.first('step2.LL_EMAIL') }}

Voor cursisten onder de 18 dienen de onderstaande formuliervelden te worden ingevuld te worden door een ouder of voogd:

Gegevens lesgeldplichtige:

{{ errors.first('step3.VGD_VL') }}
{{ errors.first('step3.VGD_VN') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step3.VGD_ADRES') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NR') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PC') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL1') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL2') }}
{{ errors.first('step3.VGD_EMAIL') }}

{{ errors.first('step3.DLN_VR17') }}
{{ errors.first('step3.VGD_REKENING') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TENAAM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INCTERM') }}
{{ errors.first('step3.payment') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INC') }}

{{ errors.first('step3.DLN_AVG1') }}

Bedankt voor uw inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving. Je inschrijving wordt momenteel verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging via mail. Bij eventuele vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Meerdere inschrijvingen?

Klik hier indien u nog een cursist wilt inschrijven.

Inschrijving mislukt.

Er is iets mis gegaan tijdens uw inschrijving, mogelijk wordt deze pas later verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Andere cursussen in categorie Samenspel kinderen