Kortingen

De afdeling Lessen & Cursussen kent de volgende kortingsregelingen.

Gezinskorting
Gezinskorting geldt voor leerlingen tot 21 jaar uit de gemeenten Leiden en Wassenaar bij jaarcursussen.

  • Korting vanaf 2 cursussen: 10% korting op het totaalbedrag.

Gezinskorting wordt in oktober toegekend en geldt voor het hele cursusjaar.
Op cursussen waarvoor later dan 1 oktober wordt ingeschreven wordt geen korting gegeven.

De Talentklassen dans zijn uitgezonderd van deze gezinskorting.
In het tarief van de talentklassen is al een korting verwerkt.

Seniorenkorting
Vanaf de AOW-leeftijd krijgen inwoners van Leiden en Wassenaar 5% korting op alle cursusgelden vanaf € 150,-. Peildatum voor de leeftijd is 1 september. Voor cursusjaar 2021-2022 is de leeftijdsgrens 68 jaar en 8 maanden. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen ook kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Aanvragen voor een bijdrage kun je doen bij onafhankelijke intermediairs. Dat kan een leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener e.d. zijn. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. De regeling verschilt per gemeente.
Meer informatie vind je op de pagina Jeugdfonds Sport & Cultuur.