Bibliotheek Nieuwstraat

Rivalen in het beloofde land, een geschiedenis van Joden en Palestijnen

Lezing Jan-Auwke Diepenhorst

Op 14 mei 1948 riep David Ben-Goerion de staat Israël uit. In 2023 bestaat Israël 75 jaar. Het Palestijnse vluchtelingenprobleem bestaat dan al langer dan 75 jaar. In deze lezing gaat de schrijver van het boek “Rivalen in het beloofde land, een geschiedenis van Joden en Palestijnen”, Jan-Auwke Diepenhorst, in op de geschiedenis van Joden en Palestijnen vanaf de Oudheid tot heden.

De schrijver gaat in op de diaspora, de Jodenvervolgingen in de loop der eeuwen, het streven naar een eigen staat (zionisme) en de situatie in Palestina na de Joodse Opstanden tegen de Romeinen aan het begin van onze jaartelling. Aan de orde komen tevens de oorlogen na het uitroepen van de staat Israël, de gevolgen hiervan voor de regio, vredesovereenkomsten zoals de Oslo-akkoorden en het ontstaan van de Palestijnse Autoriteit in de Bezette Gebieden. Aan het eind wordt ingegaan op de actuele situatie en oplossingsrichtingen voor de belanghebbenden. 

De belangrijkste historische vragen die aan de orde komen zijn: 

 • In hoeverre is er sprake van “oudste rechten” op het gebied? 
 • In hoeverre was het land na de verspreiding (diaspora) van de Joden over de wereld “leeg en verlaten”? 
 • Was er ooit een Palestijnse staat c.q. een (nationalistisch) streven naar een eigen staat? 
 • In hoeverre spelen koloniale, imperialistische en kapitalistische motieven een rol bij de totstandkoming van de staat Israël? 
 • Welke invloed had de Eerste Wereldoorlog op de situatie in Palestina? 
 • Palestina is aan verschillende groepen mensen toegezegd als hun toekomstige land. Welke gerechtvaardigde claims zijn hieraan te ontlenen? 
 • Was de Holocaust van doorslaggevende invloed op het ontstaan van de staat Israël? 
 • Hebben ‘de’ Palestijnen vergaand samengewerkt met nazi’s om de zionisten tegen te houden? 
  • Zijn de Palestijnse vluchtelingen weggejaagd c.q. verdreven door zionisten of op eigen initiatief vertrokken? 
  • In welke mate is de Koude Oorlog en daarna de strijd tegen terreur (na 9/11) van invloed geweest op de ontwikkelingen? 
  • Zijn er momenten geweest dat een oplossing voor het conflict nabij was en waarom is het dan toch niet gelukt? 

 

De lezing is gratis. Wel graag aanmelden via eventbrite. Zie onderstaande link.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-rivalen-in-het-beloofde-land-een-geschiedenis-van-joden-en-palestijnen-566433436657

 

 

Terug naar het overzicht