Onderwijs in Guinee-Bissau

Guinee-Bissau, een vroegere Portugese kolonie is een arm en in een hoop opzichten achtergebleven land. Er zijn hier nagenoeg geen sociale voorzieningen, twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens, goede infrastructuur ontbreekt en de overheid functioneert er nauwelijks.

Dit heeft ook grote gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs. Scholen worden slecht of niet onderhouden. Klassen zijn overvol en onderwijspersoneel wordt regelmatig niet uitbetaald, met stakingen als gevolg. Door het slechte onderwijssysteem proberen ouders regelmatig zelf schooltjes op te zetten en gezamenlijk middelen te vinden om leerkrachten te betalen. Dat kan een gammele lemen hut zijn in de bush met één onderwijzer voor vier klassen of een kleuterschool in de stad met uniformen voor de kinderen en tussen de middag een maaltijd.

Ook op het gebied van vakopleidingen voor jongvolwassenen is er een wereld te winnen. Daar is grote behoefte aan, want veel jongeren zijn onopgeleid en hebben niets geleerd waarmee zij in eigen onderhoud kunnen voorzien. Ook daar ontstaan particuliere initiatieven. Dankzij steun van werkgevers op allerlei niveau kunnen jongeren praktijkervaring opdoen. Bijvoorbeeld in de bouw, in een eenvoudig restaurantje of zelfs in een sjiek hotel.

Deze fotoserie is gemaakt in samenwerking met SOS Kinderdorpen. Uitgangspunt van deze organisatie is kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren of dreigen te verliezen zoveel mogelijk in de eigen gemeenschap op te vangen. Het is een van de organisaties in Guinee-Bissau die inzet voor meer toegang tot beter onderwijs en vakopleidingen. Onderwijs is tenslotte de sleutel tot een betere toekomst.

www.roelburgler.nl
www.soskinderdorpen.nl

Terug naar het overzicht