Expositie

Modern Pilgrims

Foto's van Veerle Sloof

Een stukje Leids/Engelse geschiedenis in een nieuw jasje. 

De expositie Modern Pilgrims is een hedendaagse vertaling van de zoektocht naar vrijheid in onze stad Leiden. Deze zoektocht is vastgelegd in een achttal portretten van Leidenaren die allen op hun eigen manier vrijheid ervaren. In de foto’s komen vele verhalen van vrijheid naar voren. De werken zijn gemaakt naar aanleiding van het Pilgrimjaar. 

In 2020 is het precies 400 jaar geleden dat de pilgrims vanuit Plymouth met het schip de Mayflower de overtocht naar de Verenigde Staten maakten. Veel van deze ‘pilgrim fathers’ waren voor de tocht al naar Leiden gevlucht, omdat zij vanwege hun religie niet meer welkom waren in hun land. De pilgrims vluchtten naar Leiden vanwege de tolerantie van de stad. Iets wat tot op de dag van vandaag nog steeds geldt voor de sleutelstad. Een moderne pelgrim is volgens Veerle Sloof iemand die op zijn eigen manier vrij is en hier ook naar leeft. Al brengt het soms minder leuke kanten met zich mee. 

De geportretteerde pilgrims zijn een afspiegeling van de maatschappij: we zijn allemaal wel op zoek naar vrijheid. Maar wat is dit eigenlijk? Iedereen beleeft zijn eigen vrijheid en die is vaak ook heel dubbel. Om vrij te zijn, ben je dat soms op andere vlakken juist niet en moet je oppassen dat die van een ander juist niet minder wordt. Vrijheid is geen antwoord, maar er zijn wel heel veel vragen. 

Deze expositie laat zien dat vrijheid iets is wat gekoesterd moet worden maar ook vaak keerzijden met zich mee brengt. 

Terug naar het overzicht