Expositie

Expositie Dante

Divina Commedia et Cetera

In 2021 is het zevenhonderd jaar geleden dat de Italiaanse dichter en schrijver Dante Alighieri overleed. 

Zijn hoofdwerk, de Goddelijke Komedie, is meer dan vijftien maal geheel of gedeeltelijk vertaald in het Nederlands. In dit hoogtepunt van laatmiddeleeuwse literatuur vertelt Dante hoe hij wordt rondgeleid door Hel, Vagevuur en Paradijs. Elk deel heeft 33 hoofdstukken; het totaal beslaat 14.233 versregels. Hij beschrijft ontmoetingen met historische, Bijbelse en mythologische personen, en welke straf dan wel beloning zij in het hiernamaals vinden voor hun leven op aarde. Het boek spreekt al eeuwen tot de fantasie van schilders en beeldhouwers en het inspireerde kunstenaars als Blake, Botticelli, Doré en Rodin. Ook hiervan worden op de expositie enkele voorbeelden getoond.

Behalve de Goddelijke Komedie schreef Dante nog meer werken - proza en poëzie. Als belangrijkste daarvan geldt de bundel liefdesgedichten Het nieuwe leven. Hiermee is Dante de eerste dichter die het genre van het sonnet bekend maakte in de Europese literatuur. In dit boekje beschrijft de dichter de liefde van zijn jeugd in Florence: Beatrice. Hij zag haar voor het eerst toen hij tien jaar oud was en zij een jaar jonger. De twee zagen elkaar negen jaar later terug en de gevoelens die toen in de jongeman ontvlamden gaf hij vorm in de gedichten en toelichtingen van Het nieuwe leven. Beatrice zou jong sterven. Dante gunde haar later de eer, hem rond te leiden door het Paradijs, in het derde deel van zijn Goddelijke Komedie.

De uitgaven, afbeeldingen en teksten voor deze tentoonstelling zijn bij elkaar gezocht door Leo van Zanen.

Terug naar het overzicht