Muziek

De X presenteert: SALAH MESBAH & AMSTERDAMS ANDALUSISCH ORKEST

spirituele soefimuziek uit de Maghreb

De talentvolle vocalist Salah Eddine Mesbah vertegenwoordigt een nieuwe generatie spirituele soefi vocalisten die sterk geworteld zijn in de Andalusische muziek. Salah Eddine is geboren in de Marokkaanse stad Tanger en werkt al jaren samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO). In juni 2018 maakte hij een indrukwekkend Nederlands debuut tijdens Holland Festival Proms. Na een concertenreeks met Mesbah bracht het Amsterdams Andalusisch Orkest in 2020
haar derde album uit, Mystic Mirrors: een mystieke vermenging van poëzie en spirituele Andalusische muziek uit de Maghreb, die aanzet tot reflectie en innerlijke vervoering.

Tijdens dit concert vertolkt Salah Eddine het soefi repertoire uit de Maghreb en wordt daarbij begeleid door een viertal artiesten van het Amsterdam Andalusisch Orkest, op instrumenten als rebab, ud, viool en percussie. Het AAO bestaat al ruim 11 jaar en houdt het Arabo-Andalusische erfgoed levend. Het AAO speelde al met veel gerenommeerde artiesten samen, zoals Marcel Khalife en Estrella Morente.spiritual sufi music from the Maghreb
The very talented singer Salah Eddine Mesbah represents a new generation of spiritual sufi vocalists that are strongly rooted in the music of Al Andalus. He was born in Tanger (Morocco) and already works together with the Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) for years. In June 2018 he made his impressive Dutch After a concert tour with Mesbah the Amsterdams Andalusisch Orkest in 2020 released its third album Mystic Mirrors: a mystical mix of poetry and spiritual Andalusian music from the Maghreb.

During this concert Salah Eddine will present the sufi repertoire from the Maghreb, and he is accompanied by a quartet of the Amsterdam Andalusisch Orkest, on instruments like rebab, ud, violin and percussion. The AAO was formed in 2011 and keeps the Arabo-Andalusian heritage alive. The band played together with some very renowned artists like Marcel Khalife en Estrella Morente.

Shahab Azinmehr werd in 1985 in Teheran geboren, en is afgestudeerd in de Perzische
muziek. Aanvankelijk legde hij zich vooral toe op Perzische zang, maar daarna leerde hij
ook tar (met huid bespannen langhalsluit) en setar (4-snarige langhalsluit) spelen. Hij
leerde van grootheden als onder anderen Mohammad Musavi en Dariush Talai en treedt
regelmatig op op in Iran en Europa.

Mostafa Taleb werd geboren in 1993 in Lorestan, het centrum van de traditionele
kemancheh-cultuur in Iran. De kemancheh is een zogenaamde knie-viool. Hij wilde al van
kinds af aan de muziek in. Hij studeerde o.a. inTeheran bij de Kamkars, en speelt ook in
het Orpheus XXI project van Jordi Savall.

Robbe Kieckens tenslotte is een veelzidig en begenadigd percussionist. Begonnen met
Afrikaanse percussie belandde hij uitendelijk bij de percussie uit het Midden-Oosten. Hij
leerde onder meer van maestro's als Zohar Fresco (lijsttrom), Pedram Khavarzamini
(tombak, een vaasdrum) en Fahrettin Yarkin (Turks klassiek).

Bezetting:
Shahab Azinmehr – tar, zang
Mostafa Taleb – kemancheh, zang
Robbe Kieckens – percussie, zang

enchanting Persian music

Suran is a new ensemble, that mainly focuses on Iranian classical and trdaitional music.
The ensemble is quite flexible, and consists of the younger generation of top musicians.
This time Suran plays as a trio. As is the case in many Middle Eastern music traditions,
improvisation is key.

Shahab Azinmehr was born in 1985 in Teheran, and has a master's degree in Persian
music. He started singing, but afterwards he also learned to play the tar (long necked lute
with a skin for resonating) and setar (4-stringed long necked lute). He studied with big
names like Mohammad Musavi en Dariush Talai and regularly performs in Iran and
Europe.

Mostafa Taleb was born in 1993 in Lorestan, the centre of the traditional kemancheh
culture in Iran. The kemancheh is a so-called spike fiddle. Since he was a child he wanted
to play music. He studied, a.o., in Teheran at the Kamkars Academy. Apart from several

projects he is also part of the Orpheus XXI project of Jordi Savall.
Robbe Kieckens made a whole journey through the percussion universe. Starting out with
African percussion he finally ended at Middle eastern percussion traditions. He followed
classes from maestros like Zohar Fresco (frame drum), Pedram Khavarzamini (tombak)
and Fahrettin Yarkin (Turkish classical).

Line-up:
Shahab Azinmehr – tar, vocals
Mostafa Taleb – kemancheh, vocals
Robbe Kieckens – percussion, vocals

 

Terug naar het overzicht