Muziek

De-X presenteert: Baqsi Gulistan & Jirov Salamat

Epische liederen uit Karakalpakstan (Oezbekistan)

Helaas weigert de Turkmeense regering uitreisvisa te verstrekken aan Palvan Hamidov en zijn ensemble. Dat betekent dat het concert van Palvan Hamidov Trio niet doorgaat!

MAAR... gelukkig is er een prima en passend vervangend programma gevonden, namelijk: Baqsi Gulistan & Jirov Salamat

 

Dit duo komt uit Karakalpakstan, een gebied in Oezbekistan dat grenst aan Turkmenistan, en dat qua muziektraditie zeer verwant is aan de muziek van Turkmenistan. Net als Palvan Hamidov zijn ook zij beiden bakshi, oftewel epenzangers. Deze traditie, waarin epische verhalen en gedichten worden voorgedragen begeleid door muziek, gaat terug tot de 13e eeuw. De zang wordt gekenmerkt door een hoge mate van boventoon- en ondertoontechnieken.

Hoofdzakelijk treden bakshi solo op, maar Gulistan & Salamat zijn uitzonderlijk omdat ze ook samen stukken in deze stijl voordragen.

Salamat is een fantastische muzikant die de qobuz (knieviool) bespeelt en zijn traditionele epische liederen in het Karakalpaks, de taal van deze minderheid in Oezbekistan, voordraagt. Het vergt niet alleen een grondige kennis van het enorme repertoire vol epische poëzie, geschiedenis en verhalen die generaties lang mondeling zijn overgeleverd, maar ook van het gebruik een reeks complexe muzikale modi en het talent om te improviseren. In 2015 ontving hij de Unesco-prijs voor de instandhouding van de muzikale erfenis van Karakalpakstan.

Gulistan werd door haar vader vanaf haar elfde ingewijd in de geheimen van het bespelen van de dutar (langhalsluit) en de zangtraditie. Zij werd gegrepen door de muziektraditie, met name die van de bakshi, en studeerde van 2007-2010 aan het Nukus College voor Kunst & Cultuur. In 2012 werd zij uitgeroepen tot Zangeres van het Jaar.

Bezetting:

Baqsi Gulistan Temirkhanova – dutar, zang

Jirov Salamat Ayapov – qobuz, zang

 

Unfortunately the government of Turmenistan is not willing to grant exit visas to Palvan Hamidov and his ensemble. So the concert of the Palvan Hamidov Trio has been cancelled!

BUT we have managed to find a suitable replacement program: Baqsi Gulistan & Jirov Salamat

Epic songs from Karakalpakstan (Uzbekistan)

This duo comes from Karakalpakstan, an area in Uzbekistan bordering Turkmenistan. The music tradition is quite similar to that of Turkmenistan. Just like Palvan Hamidov both musicians are bakshi, singers of the epic tradition. This tradition, in which epic stories and poetry are being recited accompanied by music, dates back to the 13th century. In the vocals a strong influence of overtone and undertone techniques are audible.

Bakshi mainly perform solo, but Gulistan & Salamat are an exception, as they play songs together.

Salamat is a great musician playing the qobuz (kind of violin) and singing his traditional epic songs in Karakalpak, the language of this minority in Uzbekistan. The bakshi style not only requires a thorough knowledge of the enormous repertoire full of epic poetry, history and stories all handed down orally for generations, but also knowledge of the use of many complex musical modi and the art of improvising. In 2015 he received the Unesco award for the conservation of the musical heritage of Karakalpakstan.

Since she was 11 Gulistan has been initiated by her father in the secrets of playing the dutar (longnecked lute) and the vocal tradition. Very interested in the musical tradition of her country, especially the bakshi style, she studied at the Nukus College for Art & Culture from 2007-2010. In 2012 she was awarded the title of Female Vocalist of the Year.

Terug naar het overzicht